Czech Republic
Jazyky

Dohled hardware a aplikací

Co je dohled hardware a aplikací?

Služby Dohledového centra jsou koncipovány v souladu s metodikou ITIL v4 s pěti základními funkcemi ve vztahu k prostředkům IT/IS (sítě, zařízení, SW apod.).

Dohledové centrum Pardubice

Služby Dohledového centra tvoří jednu ze základních součástí Service Level Managementu, tedy nástroje pro kontrolu a prokazování parametrů Service Level Agreementu (SLA).

Výhody dohledu hardware a aplikací

 • Okamžitá informovanost a kontrola stavu IS/IT
 • Konsolidace a zvýšení efektivity správy prostředí díky automatizaci
 • Nárůst výkonu prostředí díky dodržení provozních a výkonnostních parametrů
 • Efektivní plánování rozvoje infrastruktury včetně zajištění životního cyklu všech prvků IS/IT
 • Snížení přímých a nepřímých nákladů využitím specialistů Infinity a.s.
 • Vysoká dostupnost v souladu s SLA – vyšší produktivita práce

Vlastnosti dohledu hardware a aplikací

 • Fault Management (řízení chyb) – základní nástroj pro okamžité zahájení řešení, na nějž navazuje činnost servisních techniků příslušného oddělení společnosti
 • Configuration Management – je řešen prostřednictvím vhodných konfiguračních nástrojů
 • Performance management (řízení výkonu) – využívá specializované nástroje konkrétního výrobce zcela samostatně nebo jako nadstavby platformních systémů
 • Security Management (řízení bezpečnosti) – bezpečnostní politika podniku, adresářové struktury a specializované nástroje
 • Accounting Management (kontrola přístupu) – kontroluje určité aplikace nebo síťové služby

Kontaktní osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+ 420 602 614 817

karel.fisnar@rsm.cz

Reference

Saargummi logo