Czech Republic
Jazyky

Projektové řízení

Pro efektivní řízení složitých projektů vyvíjíme vlastní metodiky, které zohledňují potřeby klientů a specifika projektů.

Konkrétně:

  • společně s klientem definujeme cíle projektu
  • stanovíme organizační strukturu, fáze projektu a jejich dílčí výstupy
  • připravíme kompletní podklady pro projekt: projektové normy, postupy i šablony dokumentace
  • sledujeme splnění cílů v termínu a v rámci rozpočtu

Takovým přístupem vám zajistíme hladký průběh projektů a zabráníme zbytečnému papírování. Získané znalosti a výstupy je možné využít i v budoucnu.

RSM Best practice

Rozmanitost projektů, na kterých jsme se podíleli, je základním kamenem RSM Best Practices – způsobu řízení projektů, které pokrývá celý životní cyklus od definování cílů po závěrečnou zprávu a odpovídající dokumentaci.

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz