Czech Republic
Jazyky

PeopleSoft Financials

Oracle PeopleSoft Financials je integrované softwarové řešení poskytující aplikace, jež umožňují efektivní výkon řízení, podporují každodenní provoz a implementují podnikové procesy v celém jejich životním cyklu.

V rámci modulu Financial Management implementuje procesy Procure-to-Pay a Order-to-Cash, včetně funkčností hlavní knihy, rozpočtů, majetku, výdajů a cestovních náhrad a řízení projektů.

V rámci modulu SCM umožňuje synchronizaci dodavatelského řetězce, zvýšení efektivity a snížení nákladů napříč celým dodavatelským řetězcem, a to včetně procesů plan-to-produce nebo order-to-cash.

Přínosy

 • Využívá osvědčených postupů pro dosažení světové úrovně v řízení finančních procesů
 • Efektivně splňuje finanční a zákonné požadavky (např. IFRS, GAAP)
 • Poskytuje větší přehled a transparentnost v řízení klíčových obchodních informací

Moduly a funkčnosti

HLAVNÍ KNIHA

 • Automatická závěrka a konsolidace
 • Podpora více měn
 • Účetní kódy a samostatné účetní knihy
 • Alternativní účty
 • Nastavitelné položky účetního řetězce
 • Kontrola rozpočtu
 • Kombinační pravidla
 • Účtování mezi a v rámci obchodních jednotek
 • Dynamické alokace
 • Online a automatická rekonciliace hlavní knihy na subsystémy

ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU MAJETKU

 • Řízení údržby majetku
 • Správa nemovitostí
 • Správa IT majetku
 • Finanční a provozní detaily
 • Pokročilé metody odpisování
 • Snížení hodnoty (impairment)
 • Přecenění
 • Leasing

ŘÍZENÍ OD NÁKUPU K PLATBĚ

 • Elektronické vypořádání
 • Závazky
 • Správa hotovosti
 • Správa vztahů s dodavateli

ZÁVAZKY

 • Automatické faktury a platební proces
 • Elektronické řešení
 • Nastavitelné workflow
 • Drill-down do hlavní knihy
 • Kontrola prodejců

ŘÍZENÍ OD ÚVĚRU K INKASU

 • Fakturace
 • Elektronická platba faktury
 • Pohledávky

POHLEDÁVKY

 • Centralizovaná správa úvěr a inkasa
 • Víceúrovňová zákaznická hierarchie
 • Vyhodnocení rizika
 • Automatizace zpracování transakcí
 • Nastavitelná pravidla pro platby

SPRÁVA PENĚZ A POKLADNY

 • Řízení likvidity
 • Umístění peněz
 • Prognózování požadavků na hotovost
 • Automatická rekonciliace bankovních účtů
 • Elektronický převod finančních prostředků
 • Cash-sweep
 • Pokladní dashboardy
 • Správa transakcí
 • Řízení rizik

SPRÁVA VZTAHŮ S DODAVATELI

 • eNákup
 • Elektronické spojení s dodavatelem
 • Systém hodnocení dodavatelů
 • Správa dodavatelských smluv
 • Strategické zásobování
 • Nákup služeb

ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

 • Mobilní řízení zásob
 • Čárové kódy
 • Spojení dodavatelských, zákaznických a obchodních procesů
 • Mix režimů výrobních technologií

SPRÁVA CESTOVNÍCH VÝDAJŮ A NÁKLADŮ

 • Automatizace správy cestovních výdajů
 • Kontrolní prvky
 • Samoobslužný reporting
 • Integrace kreditních karet

ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ ČINOSTÍ

 • Strategické řízení nákladů
 • Modelování v reálném čase
 • Flexibilní navigace v modelu
 • Vícerozměrná analýza ziskovosti a reporting

PLÁNOVÁNÍ A ROZPOČTOVÁNÍ

 • Integrované end-to-end řešení
 • Flexibilní návrh modelu
 • Flexibilní a robustní metodika pro vzorce
 • Proces založený na spolupráci a rolích
 • Dynamické reportování a analýza

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Mária Straňáková

NetSuite Implementation Manager

+420 226 219 000

maria.stranakova@rsm.cz