Czech Republic
Jazyky

Oracle Taleo Cloud Service

Oracle Taleo Cloud Service umožňuje podnikům všech velikostí nabrat talenty na základě klíčových parametrů, rychle je integrovat a rozvíjet. Podporuje řízení výkonnosti, odměňování podle dosažených cílů a výchovu budoucích leaderů. Díky cloudové technologii se jedná o rychle a jednoduše nasaditelné řešení, vhodné pro každý typ organizace a dostupné z jakéhokoli zařízení.

Oracle Taleo Cloud Service vám zajistí:

 • Bezpečnost – Oracle zodpovídá za uložení a zabezpečení vašich dat. Zaměstnává na 300 specialistů, kteří se starají o fyzickou i logickou bezpečnost, a má několik datových center v USA i v Evropě.
 • Úspory  – cloudové řešení omezí zbytečné a nečekané výdaje. Platíte pouze za implementaci a licence. Ušetříte tak na nákladech za infrastrukturu, údržbu, služby a aktualizace, to vše hradí Oracle.
 • Flexibilitu – aplikace Oracle HCM byly vyvíjeny ve spolupráci s jejich uživateli a jsou snadno upravitelné na míru vašim potřebám. Jsou integrovatelné s dalšími HCM systémy (např. PeopleSoft, Oracle Fusion, aj.) a navíc dostupné kdykoli a odkudkoli.

Taleo moduly

Oracle Taleo Cloud Service zahrnuje následující moduly:

RECRUITING

 • Řízení celého procesu náboru (end-to-end recruitment)
 • Získávání kandidátů z různých zdrojů – od kariérních stránek, přes pracovní portály až po sociální média
 • Nastavení procesů podle potřeb firmy a snadné přizpůsobení při změnách
 • Automatický předběžný výběr kandidátů
 • Integrace do MS Outlook
 • Zkrácení času náboru a zvýšení kvality obdržených žádostí o pracovní pozici

ONBOARDING

 • Automatizace procesu onboardingu a zkrácení času na přijetí pracovníka
 • Neustálé monitorování procesu onboardingu nových zaměstnanců
 • Vytváření editovatelných formulářů pro nové zaměstnance
 • Automatické připomínání úkolů
 • Modul funkčně řeší i offboarding

PERFORMANCE MANAGEMENT

 • Integrace s dalšími moduly Oracle Taleo a MS Outlook
 • Stanovování a sledování cílů zaměstnanců
 • Automatické hodnocení výkonu zaměstnanců
 • Knihovna kompetencí
 • Nástroj pro 360° zpětnou vazbu
 • Součástí modulu je “Writing Assistant” – nástroj k posuzování kompetencí – dává zaměstnancům doporučení pro rozvoj
 • Zaměstnanci si mohou plánovat vlastní kariérní cestu
 • Získání a udržení top talentů

ODMĚŇOVÁNÍ

 • Plánování rozpočtu
 • Implementace variabilních složek odměňování
 • Zavádění poradenství v oblasti politiky odměňování
 • Přidělování bonusů ve stanovených obdobích
 • Přizpůsobení platebních cyklů podle potřeb organizace

LEARNING

 • Řízení vzdělávacích akcí a e-learningových kurzů
 • Snadné vytváření vlastních obsahů kurzů v editoru HTML WYSIWYG (What you see is what you get)
 • Automatická upozornění uživatelů na vybrané akce
 • Vytváření anket a dotazníků
 • Certifikáty pro účastníky školení
 • Flexibilita při vytváření a distribuci výukových materiálů
 • Nástroje pro sociální vzdělávání: diskuze, hodnocení, revize, sdílení

PŘEHLEDY

 • Každý modul Taleo má pokročilé funkce pro reportování
 • Výkazy mohou být generovány automaticky
 • Snadné shromažďování a zpracovávání dat a jednoduše přizpůsobitelné reporty

Implementace

Výběr funkcí a modulů

 • Nabídka řešení
 • Výběr nástrojů a modulů
 • Stanovení časového plánu implementace
 • Mapování procesů

Nastavení nástrojů

 • Konfigurace systému a uživatelských náhledů
 • Implementace přídavných funkcionalit (volitelné)

Testování a kurzy

 • Vstupní testy
 • Příprava výukových materiálů
 • Kurzy pro administrátory
 • Proškolení uživatelů (volitelné)

Go-live

 • Podpora při spuštění nového systému
 • Stanovení modelu další podpory po implementaci

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Mária Straňáková

NetSuite Implementation Manager

+420 226 219 000

maria.stranakova@rsm.cz