Czech Republic
Jazyky

Oracle Fusion

Oracle Fusion Human Capital Management je komplexní řešení pro personalisty. Dodává velký soubor best-in-class funkcionalit v oblasti lidských zdrojů, které umožňují zvyšovat produktivitu, zrychlit výkon podniku a snižují náklady na vlastnictví.

Oracle Fusion Human Capital Management proaktivně řídí HR operace od náboru zaměstnanců, přes řízení talentů, po přesné předpovědi potřeb pracovní síly, zatímco vy se můžete zaměřit na strategické podnikové aktivity.

Aplikace Fusion byla vyvinuta na základě pozorovaných změn v chování uživatelů jako rozšíření stávající nabídky Oracle aplikací, nikoliv jako náhrada existujících řešení. Některé moduly aplikace Fusion mohou být doplňkem k řešením, jakými jsou např. PeopleSoft, JD-Edwards, E-Business Suite.

Přínosy

Nejlepší architektura ve své třídě /mezi komplexními řešeními pro personalisty (umožňuje zákazníkům vytvořit, spravovat a aktualizovat jejich obchodní a zaměstnanecké modely a vztahující se procesy bez výraznějších úprav).
Umožňuje zákazníkům konfigurovat a rozšiřovat datový model a upravovat rozhraní díky uživatelsky přívětivým nástrojům a bez nutnosti IT vývoje
Jednoduché a rychlé nastavení a přesun dat ze stávajících zdrojů
Fusion moduly jsou kompatibilní s dalšími HCM systémy (např. Fusion Talent Management může existovat a být integrován s PS HRMS).
Licencování on-premise nebo formou služby (v cloudu), nebo kombinací obou možností.
Sjednocení personálních procesů s podnikovými

Moduly

HUMAN RESOURCES

Galerie portrétů zaměstnanců, centralizované prostředí uložených osobních dat
Přehled předchozích zkušeností, nastavování cílů, vývoje kariéry a kvalifikace, sledování potenciálu
Náhled na týmy, individuální zkušenosti, pracovní historii a výkon
Umožňuje vstup do pracovního prostředí, vyhledávat mentora nebo zdroj
Možnost srovnávat zaměstnance a pozice

PAYROLL & BENEFITS

Zvýšení produktivity díky snadnému užívání a přístupu k relevantním informacím
Zkrácení mzdových procesních cyklů
Redukce chyb, nižší riziko nesrovnalostí
Poskytuje analýzy, reporty, proaktivní informace
Řízený tok procesů
Dashboardy poskytující optimální výsledky

COMPENSATION MANAGEMENT

Umožňuje monitorovat program benefitů, poskytuje aktuální analýzy v reálném čase
Rychlé nastavování benefitů
Snadné porozumění poskytnutým benefitům, jejich hodnotě a nákladům

PERFORMANCE & GOAL MANAGEMENT

Umožňuje nastavení cílů v souladu s firemní strategií
Snadné doplňování sledovaných cílů
Monitorování výkonu a sledování procesu plnění cílů
Komunikační proces s relevantními osobami

WORKFORCE PREDICTION

Poskytuje různé pohledy na problematiku a usnadňuje přijetí správných rozhodnutí
Dokáže identifikovat a předpovídat riziko nedostatku pracovních sil na základě obchodních analýz, redukuje riziko nevyváženého výkonu
Umožňuje vytvářet what-if scénáře a porovnávat je se skutečným stavem
Zajišťuje konzistenci díky jednotným metrikám a reportům
Poskytuje snadnější přístup k datům pomocí dashboard

WORKFORCE LIFECYCLE MANAGEMENT

Přizpůsobuje se změnám v reálném čase
Optimalizuje a organizuje procesy pracovní síly na základě rolí, čímž snižuje náklady a zvyšuje efektivitu
Umožňuje vytvářet a řídit procesy bez potřeby účasti IT oddělení

NETWORK AT WORK

Interní sociální síť zaměstnanců
Podporuje sdílení zkušeností, best practices
Podporuje spolupráci a rychlejší koordinaci práce
Poskytuje manažerům přehled o vytíženosti zaměstnanců
Poskytuje manažerům přehled o potenciálu pracovní síly

TALENT MANAGEMENT

Hlubší přehled o talentech v organizaci, identifikace klíčových talentů
Zapojení leadrů díky interaktivní vizualizaci talentů obsahující důležitá data
Zefektivnění revize talentů širokými možnostmi nastavení modulu a podporou po pohovorech
Na základě aktuálních přehledů stavu umožňuje posuzovat rizika, příležitosti a postup

Možnosti nasazení

  • On-premise (na Vaši infrastrukturu)
  • Privátní cloud (aplikace je provozována či poskytnuta pouze pro organizaci a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou)
  • Veřejný cloud (aplikace je poskytována a nabízena široké veřejnosti)
  • Hybridní model (propojení privátního a veřejného cloudu pomocí standardizačních technologií, navenek vystupují jako jeden cloud)

Oracle Fusion HCM je vhodný pro firmy ze všech odvětví od finančního sektoru, médií, vzdělávání a výzkumu až po technologické a obchodní společnosti.

 

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Mária Straňáková

NetSuite Implementation Manager

+420 226 219 000

maria.stranakova@rsm.cz