Czech Republic
Jazyky

NetSuite OpenAir

Řešení OpenAir je špička mezi řešeními pro automatizaci profesionálních služeb (PSA). Od řízení zdrojů a projektového managementu přes sledování času a výdajů až po účtování projektů a pokročilou fakturaci podporuje NetSuite OpenAir celý cyklus dodávání profesionálních služeb jako SaaS (Software-as-a-Service).

Řešení NetSuite pro profesionální služby celosvětově používají tisícovky firem.

Hlavní funkce řešení OpenAir

SPRÁVA PROJEKTŮ

 • Snadné nastavení projektů pomocí projektových šablon
 • Flexibilní přiřazování zdrojů na úrovni projektů nebo úkolů s upozorněními na klíčové projektové události jako je například přidání nebo změna úkolu
 • Komplexní přehled o projektech s osnovou projektu, zobrazením grafů a Ganntových diagramů pro přehled o stavu projektů na úrovni úkolů v reálném čase
 • Monitorování průběhu projektů až na úroveň úkolů, sledování s popisy, podrobnostmi o důležitosti, datem řešení a přiřazením
 • Snadné vytváření rozpočtů a rozpočtových kategorií na úrovni projektů a na základě dat
 • Výkazy probíhajících projektů za účelem získání přehledu o budoucích podnikových výnosech a ziskových příležitostech
 • Rozpočtová upozornění v reálném čase na základě využitého procenta alokovaného rozpočtu a překročení rozpočtu

SPRÁVA ZDROJŮ

 • Proaktivní prognózování zdrojů s grafickými interaktivními nástroji, upozorněními a zprávami
 • Možnost flexibilně rezervovat a zobrazovat zdroje v kalendáři nebo rezervované zdroje zobrazovat graficky
 • Optimalizace rezervace různých typů, dávkové nebo individuální rezervace, rezervace na úrovni úkolů nebo projektů a další
 • Vyspělé funkce sledování dovedností včetně profilů dovedností a vlastní správy sad dovedností
 • Sofistikované vyhledání zdrojů a filtry na vyhledávání těch pravých lidí na základě různých faktorů včetně dostupnosti a dovedností
 • Možnost flexibilně zobrazovat a hledat všechny aktivní a neaktivní zroje včetně dodavatelů a dalších specializovaných zdrojů
 • Přizpůsobitelné pracovní postupy mapované podle vašich potřeb z hlediska správy zdrojů včetně automatických e-mailových oznámení o nově vytvořených, změněných nebo smazaných rezervacích zdrojů

ÚČTOVÁNÍ PROJEKTŮ

 • Využívání automatického a flexibilního modulu fakturace projektů pro schvalování projektů na základě zákazníka nebo projektu
 • Integrace záznamů o čase a nákladech na projekt, účtování projektů, transakce puznávání výnosů a celkové fakturované částky s hlavní účetní knihou
 • Automatizace procesu uznávání výnosů na úrovni projektů a rozlišování výnosů podle vlastního časového plánu a pravidel
 • Definování schvalování faktur na úrovni projektů a vytváření přizpůsobitelných víceúrovňových procesů
 • Zahrnutí několika faktur do jedné faktury
 • Vytvoření a přizpůsobení si několika šablon faktur a snadné přidružování k zákazníkům nebo projektům
 • Správa položek účtovaných paušálem, hodinovou sazbou nebo kombinací času a nákladů
 • Monitorování ziskovosti projektů a prognózovaný rozpočet proti skutečným nákladů v reálném čase
 • Podpora různých měn a daní, uplatňování daní na faktury na základě místa výkonu práce nebo podle plnění služeb/nákladů a automaticky připočítávání různých variant prodejní daně, například DPH, GST, PST a další

SPRÁVA PRACOVNÍCH VÝKAZŮ

 • Filtrujte pracovní výkazy na základě konkrétních vyhledávacích kritérií, například data nebo uživatele, nebo si pracovní výkazu zobrazujte podle fází, například jen otevřené nebo odevzdané
 • Přizpůsobte si zadávání času jako další prostředek granulárnosti ve výkazech a sledování času, například základní pracovní doba, přesčas nebo nepracovní čas
 • Využívejte integrovaný časovač ve stylu stopek na detailní zachycování času stráveného na projektech a úkolech
 • Definujte schvalování pracovních výkazů na úrovni uživatelů nebo projektů včetně přizpůsobitelných víceúrovňových procesů, a generujte upozornění na opožděné pracovní výkazy nebo schválení
 • Zamítejte jednotlivé časové položky na jediném pracovním výkazu nebo celý pracovní výkaz a umožněte uživatelům, aby sami v případě potřeby mohli zamítat pracovní výkazy

SPRÁVA VÝDAJŮ

 • Využívejte vyspělé pracovní postupy zadávání a schvalování výkazů výdejů a prohlížejte si systémovou historii pro každý výkaz
 • Definujte schvalování výdajů na úrovni uživatelů nebo projektů včetně přizpůsobitelných víceúrovňových procesů a vytvářejte upozornění na zpoždění při schvalování výkazů výdajů
 • Využívejte flexibilní uživatelské rozhraní pro rychlé zadávání účtenek do tabulky výdajů nebo používejte standardní formulář a zadávejte výdaje jednotlivě
 • Konsolidujte výdaje na několik projektů v jediném výkazu
 • Přizpůsobujte si podniková pravidla podle svých potřeb, například vyžadujte přiřazení účtenek k úkolům v rámci projektu nebo označujte položky jako účtovatelné a neúčtovatelné
 • Používejte online, offline a mobilní přístup k vytváření a odesílání výkazů výdajů včetně podpory fotoaparátu iPhonu pro pohotové pořizování a odesílání snímků účtenek
 • Spravujte výdaje v souladu s požadavky pro různé měny a daně

PANELY PRO VÝKAZY PRO PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

 • V reálném čase využívejte personalizované panely s oznámeními a pohotovým přístupem k zásadním projektovým informacím
 • Monitorujte klíčové ukazatele a vytvářejte přehledné výkazy historie a předpovědi využití zdrojů, ziskových marží, rozpočtovaných i skutečných nákladů na projekt a dalších ukazatelů
 • Vytvářejte výpočty a používejte vlastní počáteční a koncová data a filtry výkazů pomocí výkonného modulu výkaznictví
 • Vybírejte si z více než 100 předem nakonfigurovaných výkazů profesionálních služeb nebo vytvářejte úplně nové vlastní výkazy
 • Přizpůsobujte si panely podle rolí nebo individuálních preferencí

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Zdeno Dubnička

Head of NetSuite

+420 607 549 366

zdeno.dubnicka@rsm.cz