Czech Republic
Jazyky

NetSuite Finance / ERP

Řízení financí v řešení NetSuite poskytuje komplexní účetní funkce, které významně zrychlují finanční uzávěrku, nabízí efektivní správu faktur a výdajů, zjednodušuje správu objednávek i tržeb, poskytuje okamžitý přehled a výkazy pro řízení financí podniku. Řešení snadno integrujete do vašich stávajících procesů.

Se systémem NetSuite Finance/ ERP získáte

 • Rychlejší finanční uzávěrky
 • Efektivnější finanční operace
 • Všechna potřebná data pro rozhodování díky okamžitému reportingu a personifikovaným informačním panelům
 • Průběžné aktualizace vykazování výnosů, daňových požadavků, finančních reportů v souladu s různými účetními standardy a národními legislativami.
 • Úplný a okamžitý přehled o finančním výkonu celé společnosti

NetSuite je nejčastěji implementovaným ERP řešením které využívá více než 30 000 organizací.

Vytvořili jsme kompletní balíček pro českou lokalizaci.

Hlavní funkce

VÝKONNÉ ŘÍZENÍ FINANCÍ

 • Více než 100 standardních výkazů; výkazy zisků a ztrát, rozvah, konsolidované výkazy, sestavy odchylek a názorná porovnání
 • Flexibilní hlavní účetní kniha; pohledávky a závazky podporují neomezený počet účtů, podúčtů a segmentů
 • Automatická přidělení, nástroje pro správu měny, a uzávěrky
 • Neustále aktivní auditní kontrola poskytuje úplný přehled o každé transakci
 • Správa dlouhodobého majetku umožňuje udržování a kontrolu po celou dobu životnosti odpisovaných a neodpisovaných aktiv
 • Dokáže zpracovat nejrůznější účetní a obchodní postupy v různých zemích a podporuje místní požadavky týkající se finančních výkazů a daní
 • Plná podpora pro účetnictví ve více měnách pro pobočky v jiných zemích nebo pro obchodování se zahraničními firmami

KOMPLEXNÍ SPRÁVA CELÉHO PROCESU OD OBJEDNÁVKY PO ZAPLACENÍ

 • Zrychlení celého nákupního procesu – od cenové nabídky po objednávku až po zaplacení faktury (jedna databáze omezuje ruční zadávání dat a tím i eliminuje chybu a zrychluje správu objednávky
 • Převádí cenové nabídky na schválené prodejní objednávky a směřuje je do oddělení financí za hlavním účelem fakturace a vykazování výnosů
 • Integruje plnění objednávek se správou a zásob a s dodavateli, čímž zvyšuje efektivitu
 • Do procesu tvorby cenových nabídek automaticky zařazuje pravidla pro stanovování cen a slev
 • Automatizuje uznávání výnosů stanovením pravidel, jak budou prodejní objednávky účtovány a plněny
 • Omezuje chyby plnění díky elektronickému směřování objednávek dodavatelům pro přímé dodávky
 • Poskytuje okamžitý přehled o celém procesu správy objednávek, přičemž zobrazuje objednávky, trendy a konverzi objednávek
 • Automatizuje vytváření faktur pomocí výpočtů daně z prodeje, finančních poplatků a slev na základě platebních podmínek
 • Poskytuje flexibilitu pro časové rozlišení účtování a poměrné účtování pro část měsíce
 • Eliminuje nutnost opakovaného zadávání dat díky snadnému příjmu mnoha různých způsobů plateb
 • Samoobslužné funkce umožňují zákazníkům spravovat své vlastní plány účtování, platební možnosti a údaje

INTELIGENTNÍ SPRÁVA NÁKUPU, ZÁSOB A PLNĚNÍ

 • Umožňuje zaměstnancům vytvářet a sledovat nákupní požadavky a objednávky, takže nejsou potřeba papírové formuláře
 • Vynucuje striktní procesy schválení objednávek s automatickým směřováním schválení
 • Správa zásob na více místech umožňuje snadno určit, které skladové místo obdrží nebo splní objednávku
 • Poskytuje komplexní způsob ocenění zboží, mezi než patří LIFO, FIFO a průměrné a standardní ocenění
 • Integrované plánování poptávky umožňuje plánovat požadované úrovně zásob na základě historických dat, obchodních prognóz, průměrných trendů a sezónních výkyvů
 • Integrované dodavatelské centrum poskytuje dodavatelům samoobslužný přístup k nákupním objednávkám, datům týkajících se závazků a dalším klíčovým informacím
 • Snadná integrace podporuje obchodní modely s přímým dodáním
 • Zajištěna integrace dodávek včetně balení s přepravními společnostmi, jako jsou UPS, FedEx a USPS

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Mária Straňáková

NetSuite Implementation Manager

+420 226 219 000

maria.stranakova@rsm.cz