Czech Republic
Jazyky

NetSuite CRM+

Jediná databáze pro výkonné řízení vztahů se zákazníky.  S řešení NetSuite Customer Relationship Management (CRM) zjednodušíte a zrychlíte procesy automatizace prodejní síly (SFA), marketingu, zákaznické podpory a servisu.

Na rozdíl od běžných CRM řešení je součástí NetSuite výkonná správa prodejního výkonu, správa objednávek, správa partnerů a funkce účinnosti marketingu. Řešení NetSuite CRM+ lze integrovat s vašimi stávajícími ERP systémy a zajistit tak propojení cloudového systému CRM s vašimi dalšími podnikovými procesy.

S řešením NetSuite CRM+ získáte

 • Jednodušší lead-to-cash procesy
 • Vyšší produktivitu v celé organizaci s kompletním přehledem o zákaznících
 • Nárůst prodejů díky prognózám, řízení provizí a up-sell
 • Řízení prodejů a služeb organizace na globální úrovni
 • Flexibilní personalizaci

Hlavní funkce řešení CRM+

VÝKONNÁ AUTOMATIZACE PRODEJNÍ SÍLY

 • Umožňuje prodejnímu týmu u příležitostí spravovat stav, potenciální výnos, klíčové kontakty, poznámky, související dokumenty a další položky
 • Poskytuje obchodním manažerům úplné informace o všech zpracovávaných potenciálních zákaznících a příležitostech
 • Komplexní správa kontaktů a aktivit zajišťuje, že prodejní tým má k dispozici nástroje potřebné pro pořízení podrobných záznamů o všech interakcích – volání, schůzky, poznámky, e-maily a další
 • Umožňuje prodejnímu týmu jedním kliknutím převést prodejní příležitosti na cenové nabídky a pak na prodejní objednávky
 • Týmový prodej umožňuje sledování více obchodních rolí u každé příležitosti, včetně obchodních zástupců, manažerů, techniků a specialistů
 • Funkce správy dokumentů umožňuje podnikům vytvořit a udržovat prodejní portál, který obsahuje nejnovější materiály, prodejní příručky a informace o produktech

ROZŠÍŘENÉ PROGNÓZY PRODEJE A SPRÁVA CENOVÝCH NABÍDEK

 • Příležitosti, cenové nabídky a odhady zahrnují kategorii prognózy, která umožňuje uživatelům určit kategorii transakce jako nízkou, slibnou nebo vysokou
 • Prognózy na základě pravděpodobností poskytují vážená hodnocení nevyřízených příležitostí, cenových nabídek a objednávek, s možností provádět nezbytné úpravy podle průběhu jednotlivých obchodů
 • Nástroje pro rozšíření prognózy umožňují obchodním zástupcům a manažerům samostatně provádět prognózy na každé úrovni a porovnávat přesnost zpracování a prognóz
 • Díky okamžitým prognózám a systémům kontrol a vyrovnávání, který využívá obchodní prognózy, je prodej předvídatelnější

AUTOMATICKÁ SPRÁVA VÝKONNOSTNÍHO ODMĚŇOVÁNÍ

 • Toto řešení nabízí snadnou konfiguraci propracovaných pravidel pro prodejní provize, jež jsou založena na cenových nabídkách, prodejích, množství, ziskovosti a dalších kritérií
 • Umožňuje vytvářet flexibilní plány provizí – měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční
 • Flexibilita plánu odměňování umožňuje snadné nastavení podpory konkrétních promoakcí pomocí krátkodobých bonusů a rovněž podporuje pobídky určené pouze pro určitá období
 • Poskytuje prodejnímu týmu úplný přehled o odměňování prostřednictvím souhrnných a podrobných sestav provizí
 • Možnost integrace s interními procesy – od výpočtu provize z prodeje po platbu – prostřednictvím vestavěných funkcí řešení NetSuite pro zpracování mezd nebo integrace se stávajícím řešením pro zpracování mezd

KOMPLEXNÍ SPRÁVA DALŠÍCH PRODEJŮ, CENOVÝCH NABÍDEK A OBJEDNÁVEK

 • Součástí procesu zachycení objednávky je inteligentní správa dalších prodejů, která poskytuje doporučení na základě vzorců předchozích nákupů
 • Zlepšuje přesnost cenových nabídek a objednávek zahrnutím automatických výpočtů daní a sazeb za přepravu
 • Do procesu tvorby cenové nabídky automaticky zahrnuje pravidla pro stanovení cen a slev, čímž umožňuje správu cenových nabídek v reálném čase
 • Podporuje cenovou flexibilitu, například tvorbu automatických cenových nabídek na základě množstevních slev, smluvních cen, různých cenových hladin atd.
 • Díky online schvalování a správě pracovních postupů zrychluje proces správy objednávek

SUITE SOCIAL – INTEGRACE SE SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI A DALŠÍMI NÁSTROJI

 • Integrace platformy Suite Social s nástroji Yammer a Quntext podporuje spolupráci na prodejních příležitostech, objednávkách a dalších transakcích mezi odděleními, jež funguje podobným způsobem jako služba Twitter
 • Integrace s aplikací Microsoft Outlook podporuje synchronizaci kalendářů a kontaktů
 • Integrace se službou Google Apps podporuje synchronizaci kalendářů a kontextový přístup k informacím v řešení NetSuite z prostředí Gmailu

AUTOMATIZACE CELÉHO PROCESU MARKETINGU

Umožňuje provádění a sledování kampaní rychle a v reálném čases cílem maximalizovat hodnotu prodejních tipů a příležitostí

 • Automatizace zaznamenávání prodejních tipů z více zdrojů, například webů, vyhledávacích modulů, e-mailu, direct mailu a událostí
 • Nabízí e-mailový marketing – od vytvoření přes realizaci až po vyhodnocení – v jednom systému
 • Nabízí souhrnné sestavy  a podrobná zobrazení pro analýzy statistik a návratnosti kampaní, od zahájení kampaně až po poslední transakce objednávky
 • Poskytuje nástroje pro pracovní postupy, které jsou založeny na pravidlech a usnadňují přeměnu potenciálních zákazníků ve skutečné díky automatické správě a podpoře programů péče o potenciální zákazníky
 • Podporuje marketing dalšího prodeje prostřednictvím analýzy kombinací předchozích nákupů nebo příbuzných produktů, čímž poskytuje skvělý základ pro kampaně dalšího prodeje

ŘÍZENÍ VZTAHŮ S PARTNERY

Úplná kontrola nad každým prvkem procesu partnerství včetně společných marketingových kampaní, správy potenciálních zákazníků, obchodních prognóz a příležitostí, zpracování objednávek, provizí a podílů partnera

 • Správa potenciálních zákazníků umožňuje partnerům registrovat a sledovat své potenciální zákazníky
 • Podporuje přesné, aktuální prognózy prodejů uskutečněných partnery
 • Poskytuje úplný přehled a potenciálních zákaznících, objednávkách a prodejních aktivitách všech partnerů

ZÁKAZNICKÝ SERVIS A PODPORA

 • Správa případů automatizuje podnikové procesy spojené s přidělováním, správou a eskalací případů zákaznické podpory
 • Podporuje směřování a sledování případů podpory podle produktu, problému, typu případu, partnera nebo zákazníka
 • Databáze znalostí usnadňuje zákazníkům získání požadovaných odpovědí, pomáhá při školení a vzdělávání a podporuje konzistenci služeb
 • Informační panely a výkazy umožňují rychlé zjištění procenta vyřešených hovorů, sledování metrik vyřešení při prvním zavolání (FCR), analýzu udržování obnovy zákazníků, sledování objemu a trendů volání a sledování spokojenosti zákazníků
 • Online samoobsluha umožňuje odesílání zákaznických případů, sledování stavu, komunikaci a další činnosti

 

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Mária Straňáková

NetSuite Implementation Manager

+420 226 219 000

maria.stranakova@rsm.cz