Czech Republic
Jazyky

IT poradenství

Na podnikání jsou dnes kladeny mnohem větší nároky. Správná obchodní rozhodnutí je možné provádět pouze na základě odpovídajících a přesných informací. Proto jsou dnešní moderní nástroje pro řízení podniku založeny právě na přístupu k informacím a schopnosti informace filtrovat a analyzovat.

Výběr informačního systému

Výběr správného informačního systemu je základem všech implementačních projektů. Každý ze systémů upravujeme klientovi na míru podle jeho potřeb a požadavků. Náklady na implementaci a správu informačního systému jsou většinou nejvýraznější položkou v rozpočtu, proto tato volba nesmí být uspěchaná.

Naši specialisté vám pomohou s analýzou finančních, výrobních a personálních procesů a doporučí optimální ERP /HCM řešení.

Nabízíme:

  • Připravu komplexní nabídky
  • Asistenci při výběru informačních systémů a jejich poskytovatelů
  • Ověřování smluv a podporu při obchodních jednáních
  • Dohled nad implementací

IT Due Dilligence

Due Diligence spočívá ve zkoumání firemní infrastruktury a používaných informačních systémů. Primárním cílem je posouzení rizik souvisejících s nečekanými výdaji a dalšími potenciálními potížemi v oblasti IT.

Nabízíme:

  • Inventarizaci systémů a prostředí používaných v současné době
  • Analýzu rozdílů mezi používanými a žádoucími funkcionalitami
  • Analýzu každodenních problémů při používání a správě systému (např. opakující se chyby, slabý výkon systému)
  • Analýzu organizační struktury IT oddělení, zajištění podpory uživatelů systému (helpdesk, postupy údržby systému, řízení změn)
  • Hodnocení plánovaných IT investic potřebných pro bezproblémový provoz společnosti

Podpora při implementacích

Naši konzultanti mohou být součástí projektových týmů našich klientů vedených případně i jinými poskytovateli. Po určení rozsahu projektu, požadavků a realizačního týmu můžeme být prvním a kontaktním bodem pro dodavatele systému. Zajistíme data potřebná pro informační systém a jeho úspěšnou implementaci, zajistíme dohled nad testováním a předáním systému, dodržením časového harmonogramu i rozpočtu.

 

Kontaktní osoby

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ & Senior NetSuite Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz