Czech Republic
Jazyky

Konsolidace a optimalizace IT

Co je konsolidace a optimalizace IT?

Konsolidace IT infrastruktury je moderní trend jak posunout vaši společnost v oblasti IT před vaši konkurenci a zároveň ušetřit nemalé množství finančních prostředků. Konsolidace zahrnuje analýzu neefektivní struktury stávající IT infrastruktury. Dochází také ke sjednocení architektury a IP schématu. Dále se unifikuje připojení k internetu a vzdálený přístup. Pomocí konsolidace IT a infrastruktury dochází ke snížení nákladů na podporu IT systémů, zhodnocení investic do vybavení IT a zefektivnění práce zaměstnanců a procesů.

Naše společnost poskytuje rovněž optimalizaci a konsolidaci datových center, konsolidace serverové platformy, diskových úložišť, databází a racionalizaci aplikačních vrstev.

Patříme mezi tři oficiální partnery společnosti Microsoft ČR pro oblast optimalizace IT infrastruktury.

Výhody konsolidace a optimalizace IT

  • Objevení velkých rezerv, které umožní další rozvoj bez nutnosti investovat
  • Lepší přístup k ukládání a zálohování dat
  • Standardizace vybavení pro jednodušší obsluhu
  • Technologický náskok před konkurencí
  • Vyšší efektivita provozu
  • Nový přístup k licencování serverových technologií

Vlastnosti konsolidace a optimalizace IT

  • Model optimalizace umožňuje pochopit a následně vylepšit stav infrastruktury IT
  • Správa infrastruktury se za pomoci optimalizace stane vysoce automatizovanou a proaktivní
  • Řešení, která poskytují lepší škálovatelnost a mohou být upravena v závislosti na předpokládaném zvýšení počtu uživatelů

Kontaktní osoby

Martin Zeman

Head of IT Infrastructure & Networking

+420 225 305 305

martin.zeman@rsm.cz

Reference

Egis logo