Czech Republic
Jazyky

Proč Cloud a Cloudové služby – výhody cloudu

Není tajemstvím, že svět IT se začíná proměňovat. Cloud computing je trend, který otevírá společnostem novou dimenzi a přináší jim IT jako službu. Chtěli byste také raději platit podle toho, co spotřebujete a oprostit se od neprůhledných investic do svého vlastního IT? Pojďte s námi do naší kuchyně a nahlédněte pod pokličku.

Cloudem nazýváme spolupracující zařízení, jakými jsou PC klientské stanice, servery a mobilní zařízení, která využívají Internet jako zásobu či fond informačních technologií a služeb. PC zařízení tak mají přístup k nevyčerpatelnému množství výkonných aplikací, výpočetnímu výkonu a datovému úložnému prostoru.

Výhody cloudu pro finančního ředitele

 • Nevyžaduje kapitálové investice do serverového hardware a software vyžadující odepisování
 • Předvídatelné provozní náklady, které lze plně zahrnout do daňově uznatelných nákladů
 • Náklady se odvíjejí od požadavků, rostou nebo se snižují s počtem uživatelů a odebíraných služeb
 • Růst společnosti je možné dosáhnout s nižšími náklady na IT infrastrukturu

Výhody cloudu pro oddělení IT

 • Rychlejší nasazení technologií
 • Větší bezpečnost dat a nižší prostoje
 • Méně aktualizací a automatické upgradování na nové verze
 • Uvolnění od rutinní práce s instalací, správou a zálohováním serverů umožňuje soustředit se na rozvoj IT infrastruktury a jejího efektivního využívání uživateli
 • Možnost kombinace cloudového řešení s existujícím, místně nasazeným řešením – tzv. koexistence
 • Umožňuje mobilní přístup – nabízí flexibilní řešení
 • Z hlediska IO získáte rychlý přechod na racionalizovanou infrastrukturu

Výhody cloudu pro obchodního ředitele

 • IT infrastruktura může okamžitě reagovat na potřeby růstu společnosti
 • Zvýší se produktivita zaměstnanců díky  využívání nejnovějších verzí aplikací a serverových produktů
 • Zlepší se spolupráce a sdílení prostředků díky efektivnějšímu využívání aplikací
 • Mobilita obchodníků bude efektivnější díky zlepšení přístupu k datům během obchodních cest
 • Nižší náklady na IT a tedy i celkové provozní náklady umožní snížit ceny vlastních produktů a získat tak konkurenční výhodu.

Garance dostupnosti cloud řešení

Společnost Microsoft své službě natolik věří, že vám nabízí finanční záruku dostupnosti.

 • Při poklesu dostupnosti služeb pod 99,9 %, vám vrátí kredit na využívání služeb ve výši 25 % měsíčního poplatku
 •  Při poklesu dostupnosti služeb pod 99 %, vám vrátí kredit na využívání služeb ve výši 50 % měsíčního poplatku
 • Při poklesu dostupnosti služeb pod 95 %, vám vrátí kredit na využívání služeb ve výši 100 % měsíčního poplatku

Kontaktní osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+420 467 005 675 

karel.fisnar@rsm.cz