Czech Republic
Jazyky

Privátní hostovaný cloud

Co je privátní cloud?

Privátní cloud představuje další vývojový stupeň v poskytování IT služeb, který v sobě zachovává výhody plynoucí z konsolidace a virtualizace a rozšiřuje je o další velmi důležité prvky, jako jsou sdílený fond prostředků, samoobslužné funkce, škálovatelnost, pružnost a možnost účtování podle využití.

Výhody privátních cloudů

  • Přenesení zodpovědnosti na dodavatele
  • Minimalizace vstupních nákladů a optimalizace provozních nákladů za pomoci sdílení zdrojů
  • Vysoká odborná úroveň poskytovaných služeb zajišťující stálou konkurenční výhodu
  • Garantované řešení až po klientskou stanici
  • Elastičnost – zdroje mohou být rychle rozšiřovány nebo nově nasmlouvány automaticky nebo prostřednictvím definovaných postupů

Vlastnosti privátních cloudů

  • Saas – Aplikační hosting, produkt primárně zabezpečuje provoz aplikací pro podporu klíčových podnikových procesů dle definovaných SLA
  • PaaS – Hosting platformy, vývojářům poskytuje odpovídající prostředí pro tvorbu a správu nových aplikací
  • Umožňuje kombinovat správu od fyzických serverů přes prostředí privátního cloudu až po cloud veřejný. V rámci prostředí podporuje práci s hypervizory různých výrobců, různými operačními systémy a aplikačními prostředími

Kontaktní osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+420 467 005 675 

karel.fisnar@rsm.cz

Iva Kůželová

Account Manager

+420 603 450 810

iva.kuzelova@rsm.cz