Czech Republic
Jazyky

Office 365

Office 365 zvyšují produktivitu v kanceláři a na cestách. Plní potřeby společností všech velikostí, od živnostníků přes malé, střední i velké firmy a úřady státní či místní správy až po vzdělávací instituce.

Komfort vám zajistí nejen známé prostředí „kancelářského balíku 2013“, ale i jednoduchost komunikace s vašimi pobočkami nebo externími zástupci.

Komunikujte s pobočkami – vaše online kaneclář

Pokud chcete plnohodnotně pracovat ze vzdálené lokality, ze služební cesty, z terénu, z dovolené nebo z domova, je možné zajistit přístup k důležitým schůzkám (se sdílením hlasu, videa, prezentací, dokumentů, aplikací a plochy a s přesným přehledem účastníků schůzky). Takto můžete dosáhnout 100% účasti klíčových kolegů či partnerů.

Využijte konzultanty naplno

Konzultanti si mohou zorganizovat více online schůzek se svými zákazníky, i těmi, kteří nevyužívají Office 365. Stráví méně času v autě a okamžitě zvýší svůj fakturovaný čas. Pracovníci technické podpory mohou poskytovat technickou podporu převzetím řízení PC prostřednictvím aplikace Lync Online.

Vylepšená spolupráce a sdílení informací

Služby Office 365 umožňují vytvořit heslem chráněný portál, který umožňuje interní i externí sdílení dokumentů a objemných souborů, které se obtížně posílají e-mailem a které budou na portálu vždy v nejnovější verzi. Tyto služby usnadňují sdílení dokumentů, kalendářů, kontaktů, úkolů, novinek či odkazů s kolegy, zákazníky a partnery v rámci vaší organizace i mimo ni prostřednictvím služby SharePoint Online. Efektivitu spolupráce vylepšují i služby Exchange Online a Skype for Business. Sdílení kalendářů a informací o volném čase s kolegy v rámci služby Exchange Online usnadňuje plánování díky možnosti zobrazit dostupnost kolegů v kalendáři aplikace Outlook. Služba Skype for Business možňuje v rámci online schůzky sdílení Vaší plochy či jakékoliv spuštěné aplikace, online tabule nebo prezentace aplikace PowerPoint s kolegy a partnery v rámci vaší organizace či mimo ni.

Moderní online kancelář

Díky službám Office 365 máte vaši kancelář stále u sebe a můžete téměř neomezeně pracovat i na cestách nebo z domova, přehled neztratíte ani na dovolené. Microsoft Office 365 jsou softwarové produkty pro kancelářskou produktivitu nabízené formou předplacených služeb poskytovaných v tzv. cloudu. Software i data jsou přitom firemním uživatelům k dispozici kdykoliv a kdekoliv a na téměř jakémkoliv zařízení. Umožní Vám tak získat přístup k e-mailu, důležitým dokumentům, kontaktům a kalendářům téměř odkudkoli, díky čemuž budete mít vždy k dispozici aktuální informace. V nejjednodušším případě si vystačíte pouze s připojením k Internetu a podporovaným webovým prohlížečem. Dlouho používaný termín „mobilní kancelář“ se tak díky službám Office 365 posunul na další úroveň – online kancelář.

Microsoft Office 365

Bezpečnost a efektivita Office 365 pro externí zástupce

Pro obchodníky je snadné využívaní aktuálních informací a sdílení dokumentů klíčovou výhodou. Předávají zákazníkům marketingové materiály, nabídky a ceníky. Rychlý přístup a úprava předpřipravených nabídek pro konkrétní zákazníky je nevyhnutelností. Bezpečnost přístupu k těmto sdíleným dokumentům a schvalování finálních dokumentů je podmínkou. Pokud má vaše firma stejné požadavky, víme jak je naplníte.

Nové formy marketingu

Nové formy marketingu s Office 365

Finanční a organizační zajištění seminářů bývá náročné. Navíc vaši potenciální zákazníci mají, tak jak vy, čím dál méně času se seminářů účastnit. Naproti tomu semináře on-line jsou uspokojivou variantou pro obě strany. S Office 365 můžete je organizovat častěji a už nebude rozhodující počet zúčastněných. Online semináře ušetří nejen čas, ale i cestovní náklady. Osobní kontakt je rozhodně důležitý, ale v tomto případě jej můžete na chvilku nahradit videoprezentací. Automaticky nahraný seminář je možné vystavit na web a dále na něj odkazovat další zájemce.

Nové formy marketingu

Spolupráce na projektu – Exchange Online, Skype for Business – jednoduché sdílení dokumentů

Prezentace, nabídky, tiskové zprávy vytvářené více spolupracovníky je účelné sdílet v tzv. „knihovnách“ na portálu. Portál umožňuje editaci dokumentů se zachováním přehledu v prováděných úpravách a jednotlivých verzích. Finální dokumenty je také možné zařadit do oběhu dokumentů (tzv. work flow) pro zajištění schválení. Nově je možné na dokumentech aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote pracovat simultánně (buňka vedle buňky, odstavec vedle odstavce, atd.) – všichni editoři navzájem vidí, kdo na dokumentu pracuje a mohou okamžitě v případě potřeby zahájit komunikaci prostřednictvím Skype for Business.

Nové formy marketingu

Office 365 zvyšuje efektivitu a produktivitu práce

Služby jsou postavené na posledních verzích serverových a aplikačních produktů systému Office 2013:

Exchange Online

Hostované řešení pro e-mail, kalendář a kontakty s antivirovou a antispamovou kontrolou

SharePoint Online

Hostované řešení pro vytváření intranet i extranet webů k propojení kolegů, týmů, partnerů a zákazníků

Skype for Business

Hostované řešení pro zasílání rychlých zpráv, sledování volného času kolegů, pořádání audio i videokonferencí s možností sdílení souborů, aplikací nebo obrazovky

Microsoft Office

Světově nejpoužívanější sada kancelářských aplikací

Kontaktní osoby

Karel Fišnar

Head of Cloud Solutions & Services

+420 467 005 675 

karel.fisnar@rsm.cz