Czech Republic
Jazyky

Služby DPO – pověřence pro ochranu osobních údajů

Co pro Vás připravíme? O co se budeme starat?

Naše oddělení zabývající se zabezpečením a implementací bezpečnostní politiky se zaměřuje i na služby týkající se ochrany osobních údajů. Členem našeho bezpečnostního oddělení je i jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za interní soulad s nařízením GDPR (EU) v organizaci. Současně jsou služby našeho DPO poskytovány i externím organizacím.

Proč zvolit naši společnost a využít našeho DPO?

Náš Pověřenec je osoba vysokoškolsky vzdělaná osoba v oboru právo a informačních technologií. Jeho znalosti spadají jak do právních odvětví, tak do odvětví informačních technologií, orientuje se též v interních předpisech organizace či dalším odvětvím zabývající se Bezpečnostní politikou, kterou zahrnuje zákon o Kybernetické bezpečnosti a další souvisejících předpisy. Nabízíme Vám vzdělanou osobu, která je důvěryhodnou, nezávislou a odborně zdatnou osobou.

Kdy využít služeb externího DPO?

Pověřence pro ochranu osobních údajů je nutné využít z povinnosti dle nařízení GDPR/EU, nebo i když nemáte povinnost DPO stanovovat, ale chcete mít jistotu, že s daty je nakládáno dle nejvyšších standardů, což jistě ocení vaši klienti i zaměstnanci.

Pověřence pro ochranu osobních údajů musí povinně jmenovat subjekty splňující jednu z podmínek definovanou v nařízení EU (GDPR):

  • Zpracování provádí orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt.
  • K hlavním činnostem patří zpracování osobních údajů, které pro svou povahu, rozsah či účel vyžadují rozsáhlé a systematické monitorování subjektů údajů (FO), a dále osoby, které zpracovávají v rozsáhlém množství zvláštní osobní údaje a dále osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech.

Na co náš DPO u Vás bude dohlížet?

  • Soulad interních předpisů s legislativou týkající se ochrany osobních údajů.
  • Provádět pravidelný interní audit v souvislosti s ochranou osobních údajů.
  • Poskytovat poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Provádět pravidelné školení v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Poskytovat konzultace k implementaci GDPR.
  • Spolupracovat s dozorovým orgánem.

Kontaktní osoby

Petr Odvárka

Senior System Specialist

+420 602 412 993

petr.odvarka@rsm.cz