Czech Republic
Jazyky

Svěřenské fondy – řešení pro Vaši rodinu a Váš rodinný majetek

Přesun rodinného majetku na další generace je významný fenomén, který ovlivní životy Vašich nejbližších a později i dalších přicházejících generací. Ve své podstatě jde o největší obchod, který Vy jako zakladatel realizujete. Proto je důležité ho správně po všech stránkách, tedy daňové, účtové a právní, trpělivě a starostlivě naplánovat. Téma přechodu majetku je v našem regionu nové. Přinášíme Vám proto know-how ze zemí, kde je plánovaní mezigeneračního přechodu majetku součástí rodinného myšlení již po několik generací.

Svěřenské fondy se dnes stávají významným tématem, protože roste znepokojení a starost rodičů týkající se přesunu jimi nabytého majetku na další generaci. Naše dlouholeté zkušenosti ukazují, že rodinný majetek může být skvělý služebník, ale také velmi špatný pán, který umí ohrozit harmonii a budoucí zdravý rozvoj rodiny.

Co je to svěřenský fond?

Svěřenské fondy představují relativní novinku v rámci platné české legislativy (§ 1448–1474 občanského zákoníku). V rámci plánování nástupnictví nabízí fondy několik zajímavých řešení.

Svěřenský fond, který představuje soubor majetku, nemá právní subjektivitu, avšak umožňuje rodinnám tento majetek efektivně spravovat jako celek, zachovávat jeho hodnotu a vliv na okolí.

Každý svěřenský fond má svého správce, respektive více správců, kteří jsou za činnost odpovědní. Při jeho správě vycházejí ze statutu fondu, který představuje něco jako jeho rodný list. Na druhé straně jsou oprávnění, tedy fyzické nebo právnické osoby, které z majetku fondu a jeho hospodaření přijímají benefity.

Proč zvolit správu majetku ve svěřenském fondu?

Svěřenský fond je jednou z možností řešení problému nástupnictví. Jeho velkým přínosem je, že eliminuje proces dědění majetku. Ten bývá jedním z častých zdrojů sporů uvnitř rodiny. Současně však svěřenský fond stanovuje pravidla, podle kterých rodina bude rodinný majetek spravovat v budoucnosti.

Zakladatelé si musí uvědomit, že je kriticky důležité správně definovat podmínky a pravidla, jakými rodina bude tento fond v budoucnosti spravovat a rozvíjet. Jak je uvedené výše, rozhodujícím prvkem každého svěřenského fondu je jeho status. Ten je důležité konstruovat tak, aby nejen odrážel představy zakladatelů, ale aby byl i vykonatelný a eliminoval možnosti jeho nezdravé interpretace budoucími generacemi.

Proč zvolit Family Office RSM?

Jsme specializovaná poradenská organizace působící na českém a slovenském trhu od roku 1993. Během tohoto období jsme vytvořili tým odborníků, kteří dnes disponují know-how, díky kterému jsme partnerem významných podnikatelských rodin při strukturování a správě jejich rodinného majetku. Jsme připraveni být Vaším partnerem při řešení problematiky nástupnictví v rámci Vašeho rodinného majetku. Rádi Vám poskytneme naše dlouholeté zkušenosti při zakládaní i budoucí správy Vašeho Svěřenského fondu nebo jiné struktury Vašeho rodinného majetku.

Využijte možnost bezplatné konzultace a posouzení aktuální situace Vaší rodiny, rodinného majetku a Vašich plánů, jak s ním do budoucna naložit.

Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na níže uvedené kontakty. Rádi Vám budeme k dispozici na osobní konzultaci.