Czech Republic
Jazyky

Služby Family Office

Základním cílem služeb z oblasti Family Office je pomoci dnešním jako i budoucím generacím rodin zachovat jejich vnitřní pohodu a připravit podmínky pro jejich dlouhodobý a zdravý rozvoj.

Jsme partnerem při komplexní správě rodinného majetku, vytváříme procesy, díky kterým je rodina schopná svůj majetek efektivně chránit a budovat.  Také se podílíme na plánování jednotlivých obchodních aktivit, poskytujeme daňové a účetní poradenství.

Jedním z velkých výzev, kterým čelí každá úspěšná rodina, je mezigenerační přechod majetku na další generaci. Úspěšné zvládnutí tohoto procesu je nevyhnutelným předpokladem pro budoucnost rodiny a jejího bezprostředního okolí.

V našem regionu doposud nebyla žádná zásadní poptávka po službách Family Office, jelikož budování potřebného zázemí je dlouhotrvajícím procesem. Dnes se však zakladatelé rodinných společností dostávají postupně do situace, kdy plánují svůj odchod do důchodu a musí vážně uvažovat nad tématy jako je konsolidace majetku, zjednodušeně jeho správy, nastavení vhodných daňových režimů a v neposlední řade jedno z nejtěžších rozhodnutí – zvolit vhodnou formu a způsob přesunu majetku na další generaci.