Czech Republic
Jazyky

Poslání Family Office

Historie služeb Family Office je spojena s rodinami J. P. Morgana případně Rockefellerů. V současnosti 2/3 významných rodin západního světa využívá nějakou formu Family Office služeb, případně strukturuje svůj majetek jiným způsobem.

Transformační proces, který proběhl po roce 1989, vytvořil prostor pro uplatnění specializovaných společností i v regionu střední a východní Evropy. Vnímáme měnící se poptávku našich klientů od řešení určených výhradně pro jejich podnikání více směrem k pokrytí potřeb rodin.

Family Office zůstává primárně vysoce efektivním nástrojem při dlouhodobé správě celkového majetku rodiny.

V průběhu budování majetku přichází rodiny do kontaktu s různými formami korporátního poradenství, privátního bankovnictví a podobně. Svojí pozornost věnují především finančnímu zdraví svých společností, řeší jejich potřeby, reagují na nové podnikatelské příležitosti, případně si čas od času udělají radost nákupem nemovitosti, jachty a podobně. Zkušenost ukazuje, že tato rozhodnutí rodina přijímá převážně ad-hoc, podle aktuální potřeby a aktuálních podmínek, bez snahy dívat se na každou transakci z dlouhodobého pohledu a v kontextu majetku jako celku. Velmi často se při realizaci spoléhá na své nejbližší okolí.

S růstem majetku roste i vliv rodiny, zvyšuje se její moc. To přirozeně „láká“ různé externí faktory, které svým konáním mohou začít majetek v menší nebo větší míře ohrožovat.

Následně, často po tom, co rodina čelí konkrétnímu problému, menšímu nebo většímu ohrožení, nebo se jen poučí ze zkušeností jiných, přichází na to, že takovýto dlouhodobě budovaný majetek je třeba zjednodušit a zpřehlednit. Že je v něm třeba nastavit procesy, díky kterým bude možné majetek nejen shromažďovat, ale i ho efektivně chránit. Postupně zjišťuje, že jeho efektivní správa není postavená na rychlých řešeních, ale na postupných systematických krocích, které celý majetek uspořádají.

Posláním Family Office je pomoci rodině s tímto uspořádáváním, poskytnout jí své know-how, zprostředkovat a zorganizovat všechny prvky tak, aby rodina získala a nastavila procesy, které ji ochrání a současně jí pomohou zvelebit její majetek.

Služby Family Office by neměly být vnímány jako luxusní hračka. Právě naopak, rozumné a kompetentní využívání z nich vytváří mimořádně praktického rádce a užitečný nástroj pro zachování bohatství napříč generacemi, které z pohledu dnešní rodiny teprve přijdou.