Czech Republic
Jazyky

Mezigenerační přechod rodinného majetku

Přechod rodinného majetku představuje v životě rodiny jednu ze zásadních výzev, která ovlivní život budoucích generací rodiny. Dědictví v rodinném majetku není jednorázový proces. Opakuje se pravidelně tak, jako přichází nové generace rodiny.

Zvládnutí přechodu rodinného majetku si vyžaduje poctivé a dlouhodobé plánování. Dědictví představuje změnu a každá změna s sebou přináší svoje příležitosti stejně jako rizika. Rizika mohou být jak externího, tak interního charakteru. Nezvládnutí mezigeneračního přechodu majetku může způsobit ochromení jeho fungování na určitou dobu, ale může také přinést nenapravitelné škody.

Rodina si může při plánování mezigeneračního přechodu položit základní otázku. Je pro nás důležitý majetek vlastnit nebo je pro nás dostačující majetek 100% ovládat a čerpat z něho benefity? Jednou z odpovědí může být i využití Svěřenského fondu.

Zodpovědné naplánování mezigeneračního procesu ze strany dnešních zakladatelů je primárním předpokladem pro zachování jeho hodnoty a schopnosti rodiny ho ovládat. To je současně jedním ze základních předpokladů, jak zachovat v rodině harmonii a schopnost se dlouhodobě pozitivně rozvíjet.