Czech Republic
Jazyky

Tým poradců RSM Family Office

Michal Šubín

Head of Family Office

E-mail: michal.subin@rsm.cz
Mobil: +420 731 192 464

Michal Šubín vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, v rámci studia absolvoval pobyt na Szechenyi Istvan College, Bodenkultur Institut Wien. Je odborníkem dlouho působícím v oblasti prodeje investičních instrumentů, správy majetku a privátního bankovnictví, kde dosáhl vynikajících obchodních výsledků. Primárně se zaměřuje na B2B komunikaci se zákazníky a odbornou komunitou. Má aktivní zkušenost s budováním a řízením týmů s více než 20 pracovníky, s tvorbou a předběžným rozvojem vnitropodnikových a prodejních procesů v rámci podniků z úrovně start-up. Disponuje dlouholetou praxí v oblasti definování obchodních a organizačních cílů a zodpovědností za jejich dosahování. Mezi jeho hlavní dovednosti patří také leadership. Téměř deset let byl ředitelem odboru privátního bankovnictví ve společnosti Privatbanka, a.s., kde se zabýval především budováním týmu privátních bankéřů a tvorbou vnitřních struktur a procesů v rámci samotného odboru. V současnosti pracuje ve společnosti RSM CZ na pozici vedoucího oddělení Family Office. Michal hovoří anglicky a ovládá základy němčiny.

Monika Marečková

Managing Partner

E-mail: monika.mareckova@rsm.cz
Mobil: +420 602 480 018

Monika Marečková vystudovala Technickou univerzitu v Liberci. Dvanáct let působila v koncernu CIMEX, kde v posledních šesti letech byla finanční ředitelkou celého koncernu, následně i místopředsedkyní představenstva mateřské společnosti koncernu. Spoluvytvářela strategii dalšího rozvoje koncernu, byla odpovědná za finanční řízení koncernu (za což v roce 2003 získala čestný titul „LADY PRO 2003“), plánování, účetnictví a konsolidaci. Byla garantem přibližně dvaceti významných restrukturalizačních projektů ve skupině, těmi nejvýznamnějšími bylo nerovnoměrné rozdělení CIMEX KONCERN, fúze společnosti G.E.N. a C-majetkový fond, proces rozdělení společnosti OREA a další. Řídila významné investice, např. prodej části podniku Energoprojekt Praha a.s., a nové akvizice skupiny. Od roku 2006 do září 2010 řídila oddělení Corporate Finance RSM CZ. Mezi její klienty patří velké a střední podniky, včetně některých institucionálních klientů a bank. K 1. říjnu 2010 byla jmenována Managing Partnerem RSM CZ, a.s. s odpovědností za vedení celé společnosti.

Kateřina Provodová

Head of Tax

E-mail: katerina.provodova@rsm.cz
Mobil: +420 226 219 000

Kateřina daním rozumí a ráda s nimi pomůže i Vám.
Kateřina vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, se specializací mezinárodní obchod a vedlejší specializací podnikání a právo. A aby toho nebylo málo, přidala ještě Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala semestrální studium daňového práva na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Následovalo postgraduální studium mezinárodního daňového práva na Vienna University of Economics and Business Administration ve Vídni a získala titul LLM (Master of Laws). Pracovala v daňovém oddělení poradenské společnosti Ernst & Young a následně zastávala funkci finanční manažerky v Pragueweddings.com. Dnes je u nás manažerkou daňového poradenství. Specializuje se hlavně na poradenství v oblasti daní z příjmů právnických osob, DPH a due diligence. Od roku 2001 je členkou Komory daňových poradců České republiky.

Jiří Skotnica

FAS Senior Manager

E-mail: jiri.skotnica@rsm.cz
Mobil: +420 739 680 970

Jiří Skotnica vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, a zároveň odhadcem nemovitého majetku certifikovaným Společností pro certifikaci odhadců majetku. Také je členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Před nástupem do RSM CZ v roce 2006 působil sedm let v konkurenčním znaleckém ústavu, z toho pět let jako vedoucí znaleckého oddělení zaměřeného na oceňování nemovitostí, kde byl zodpovědný za supervize ocenění a vedení týmu zaměřeného na oceňování nemovitostí a dalšího majetku. Ve znaleckém ústavu RSM CZ zastává pozici manažera v oblasti oceňování nemovitostí, nemovitostních společností, movitého majetku a technologických celků. Podílel se na množství projektů, například ocenění nemovitostí pro společnosti ze skupin CPI PG, ČEZ, Cimex, Sekyra Group, Finep, Metrostav, Skanska, Eurovia, Prologis, JTH, JRD, Palmer Capital, ZFP, AXA, ocenění majetku pro společnosti Delvita, Carrier, Radiokomunikace, Kaufland, Tatra, Tesla, Sungwoo, Unilever, a pro další subjekty. Jiří hovoří anglicky.

Tým externích poradců RSM Family Office

Mezi poradci RSM Family Office jsou nejlepší specialisté z RSM CZ a RSM SK a také externí partneři.

Jean-François Cats

Partner belgické společnosti RSM

Jean-François Cats je partner společnosti RSM, šesté auditorské sítě světa, v Belgii. Má více než 30 let zkušeností s účetnictvím, ale vyzná se také v oceňování, due diligence nebo rozhodčích řízeních. Stará se o majetek řady nejbohatších rodin v Belgii. Je také čestným presidentem Belgického institutu registrovaných auditorů, poradcem několika auditorských komor a regentem Národní Banky Belgie. Je zakladatelem a čestným předsedou RSM Belgium.