Czech Republic
Jazyky

Tým poradců RSM Family Office

Michal Šubín

Head of Family Office

E-mail: michal.subin@rsm.cz
Mobil: +420 731 192 464

Michal Šubín vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, v rámci studia absolvoval pobyt na Szechenyi Istvan College, Bodenkultur Institut Wien. Je odborníkem dlouho působícím v oblasti prodeje investičních instrumentů, správy majetku a privátního bankovnictví, kde dosáhl vynikajících obchodních výsledků. Primárně se zaměřuje na B2B komunikaci se zákazníky a odbornou komunitou. Má aktivní zkušenost s budováním a řízením týmů s více než 20 pracovníky, s tvorbou a předběžným rozvojem vnitropodnikových a prodejních procesů v rámci podniků z úrovně start-up. Disponuje dlouholetou praxí v oblasti definování obchodních a organizačních cílů a zodpovědností za jejich dosahování. Mezi jeho hlavní dovednosti patří také leadership. Téměř deset let byl ředitelem odboru privátního bankovnictví ve společnosti Privatbanka, a.s., kde se zabýval především budováním týmu privátních bankéřů a tvorbou vnitřních struktur a procesů v rámci samotného odboru. V současnosti pracuje ve společnosti RSM CZ na pozici vedoucího oddělení Family Office. Michal hovoří anglicky a ovládá základy němčiny.

Tým externích poradců RSM Family Office

Mezi poradci RSM Family Office jsou nejlepší specialisté z RSM CZ a RSM SK a také externí partneři.

Richard Tóth

Hlavní ekonom Privatbanka a.s.

Richard Toth více než deset let pracuje v komerční bance zaměřené na privátní bankovnictví, nejprve jako portfolio manažer a od roku 2006 jako hlavní ekonom. Jeho postupy jsou analýzy a syntézy, jeho tématy reálná ekonomika a finanční trh a jeho regionem celý svět. Hledá a vyhodnocuje argumenty pro rozložení peněz klientů a banky do různých finančních aktiv. Snaží se pochopit, jak svět funguje a jak se mění, což mu pomáhá správně se rozhodovat. Možností je totiž v každé chvíli spousta.

Jean-François Cats

Partner belgické společnosti RSM

Jean-François Cats je partner společnosti RSM, šesté auditorské sítě světa, v Belgii. Má více než 30 let zkušeností s účetnictvím, ale vyzná se také v oceňování, due diligence nebo rozhodčích řízeních. Stará se o majetek řady nejbohatších rodin v Belgii. Je také čestným presidentem Belgického institutu registrovaných auditorů, poradcem několika auditorských komor a regentem Národní Banky Belgie. Je zakladatelem a čestným předsedou RSM Belgium.