Czech Republic
Jazyky

Transfer pricing, převodní ceny, ceny mezi spřízněnými osobami, oceňování pro daňové účely

Znalecká kancelář RSM CZ pro vás v oblasti transfer pricingu připraví kvalifikovaný odhad výše transferových (převodních) cen, navrhne / vyhodnotí vhodné nastavení převodních cen mezi spřízněnými osobami ve skupině v souladu s požadavky příslušných daňových předpisů či vypracuje kompletní dokumentaci převodních cen.

Co pro vás připravíme?

V oblasti transferových cen pro vás ve spolupráci s daňovými poradci rádi připravíme zejména:

 • Vstupní analýzu transakcí klienta se spřízněnými osobami
 • Vypracování návrhu nové strategie nastavení převodních cen ve skupině spřízněných osob
 • Vypracování srovnávací analýzy
 • Příprava a zpracování kompletní dokumentace převodních cen
 • Studie ve věci stanovení transferové ceny, resp. jejího obvyklého tržního rozpětí
 • Revize a posouzení aktuálního nastavení převodních cen
 • Vypracování žádosti o vydání závazného posouzení transferových cen finančním úřadem
 • Podpora při jednáních či zastupování klienta před finančními úřady.

V rámci naší praxe se nejčastěji zaměřujeme na zpracování kompletních dokumentací transferových cen, stanovení obvyklých tržních úrovní ziskovostí u poskytování služeb a výrobků, nastavení licenčních poplatků za sdílení nehmotných aktiv ve skupině (ochranné známky, software) či stanovení úrokových měr při vnitroskupinovém financování.

Vyznáte se v nastavení převodních cen?

Proč právě RSM CZ

 • Problematiku transferových cen řeší v RSM CZ tým sestavený z daňových specialistů a specialistů na oceňování.
 • Pro tyto účely využíváme řadu komerčních databází, zejména se jedná o databáze TP Catalyst, RoyaltyRange a S&P Capital IQ.
 • S touto problematikou máme bohaté zkušenosti a díky tomu, že jsme součástí RSM International jsme schopni naše služby poskytovat i v mezinárodním kontextu ve spolupráci s partnerskou zahraniční společností.
 • Znalecký aspekt je naprosto klíčový při stanovení, případně podpoře, transferových cen. Specialisté znalecké kanceláře při stanovování transferových cen využívají své mnohaleté zkušenosti získané při zpracování stovek ocenění nejrůznějších typů majetků.

Proč řešíme transferové ceny

S ohledem na rostoucí význam transakcí mezi spřízněnými společnostmi v rámci nadnárodních skupin roste též potřeba správného nastavení transferových (převodních) cen. Vztahy mezi spřízněnými osobami jsou stále častěji sledovány a posuzovány daňovými správami jednotlivých států z pohledu jejich vlivu na výši základny pro stanovení daně z příjmů. Správně nastavené a zdokumentované transferové ceny proto klientovi přinesou výhodu při případné daňové kontrole a zjednoduší jednání se správcem daně.

Mezi typické příklady transakcí mezi spojenými osobami patří např. prodej meziproduktů či finálních výrobků, poskytování manažerských služeb, vykonávání marketingových aktivit, poskytování práva užívání nehmotného majetku (licence), prodej či nájem nemovitého či movitého majetku, poskytování finančních zdrojů v rámci skupiny spojených osob, poskytování záruk a jiných forem zajištění atd.

Transferové ceny musí být podle daňových předpisů stanoveny s ohledem na dodržení principu tržního odstupu, tj. v takové výši, v jaké by byly za stejných nebo obdobných podmínek sjednány mezi nezávislými subjekty v běžných obchodních vztazích. Porušení tohoto principu může vést k vyměření dodatečné daňové povinnosti včetně souvisejícího příslušenství.

Kontaktní osoby

Martina Nekvindová

Manager

+420 226 219 000

martina.nekvindova@rsm.cz

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_cez logo CPI