Czech Republic
Jazyky

Transfer pricing, ceny mezi spřízněnými osobami, oceňování pro daňové účely

Vztahy mezi spřízněnými osobami jsou sledovány a posuzovány daňovými správami jednotlivých států z pohledu jejich daňových dopadů, zejména jejich vlivu na výši základny pro stanovení daně z příjmů. Proto je nezbytné, aby spřízněné společnosti měly tyto vztahy dobře ošetřeny s ohledem na problematiku transferových cen.

Transferové ceny musí být podle daňových předpisů stanoveny s ohledem na dodržení principu tržního odstupu, tj. v takové výši, v jaké by byly za stejných nebo obdobných podmínek sjednány mezi nezávislými subjekty v běžných obchodních vztazích. Porušení tohoto principu může vést k vyměření dodatečné daňové povinnosti včetně souvisejícího příslušenství.

Mezi typické příklady transakcí mezi spojenými osobami patří např. prodej meziproduktů či finálních výrobků, poskytování manažerských služeb, vykonávání marketingových aktivit, poskytování práva užívání nehmotného majetku (licence), prodej či nájem nemovitého či movitého majetku, poskytování finančních zdrojů v rámci skupiny spojených osob, poskytování záruk a jiných forem zajištění atd.

Co pro Vás připravíme?

Rádi pro Vás ve spolupráci s daňovými poradci připravíme zejména:

  • Vstupní analýza transakcí klienta se spřízněnými osobami
  • Vypracování návrhu nové strategie a postupů
  • Příprava a zpracování kompletní dokumentace související se stanovením transferových cen
  • Studie či znalecký posudek ve věci stanovení transferové ceny, resp. jejího rozpětí
  • Vypracování žádosti o vydání závazného posouzení transferových cen finančním úřadem
  • Podpora při jednáních či zastupování klienta před finančními úřady.

Znalecký ústav RSM CZ pro Vás připraví kvalifikovaný odhad výše transferových cen v souladu s požadavky příslušných daňových předpisů. Pro tyto účely využíváme řadu komerčních databází, zejména se jedná o databázi AMADEUS, RoyaltyStat a Thomson ONE.

Proč právě RSM CZ

Problematiku transferových cen řeší v RSM CZ tým sestavený z daňových specialistů a specialistů znaleckého ústavu. S touto problematikou máme bohaté zkušenosti a díky tomu, že jsme součástí RSM International jsme schopni naše služby poskytovat i v mezinárodním kontextu ve spolupráci s partnerskou zahraniční společností. Znalecký aspekt je naprosto klíčový při stanovení, případně podpoře, správné transferové ceny. Specialisté znaleckého ústavu při stanovování transferových cen využívají své mnohaleté zkušenosti získané při zpracování stovek ocenění nejrůznějších majetků.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI