Czech Republic
Jazyky

Oceňování pro účely squeeze-out a dalších povinných návrhů pro minoritní akcionáře

V situaci, kdy vlastníte více jak 90 % akcií vydaných společností a zvažujete plně ovládnout danou společnost, můžete využít podmínek uvedených v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. V tomto případě máte možnost tzv. vytěsnit minoritní akcionáře, a to za přiměřené protiplnění. Uznávaným způsobem prokázání přiměřenosti protiplnění je právě znalecký posudek.

Po úspěšném provedení vytěsnění se stáváte jediným vlastníkem dané společnosti, což umožňuje efektivní správu společnosti včetně úspory nákladů.

Na znaleckou kancelář RSM CZ se můžete s důvěrou obrátit ve věci zpracování znaleckého posudku dokládajícího přiměřenost nabízené ceny. Danou oblastí se intenzivně zabýváme od roku 2005.

Procesy vytěsnění mohou být předmětem soudních sporů – pokud jste se dostali do této situace, můžeme pro vás zpracovat znalecký posudek jako důkaz v soudním sporu, případně revidovat (i ve formě posudku) dokumenty předložené v daném sporu protistranou.

Znalecké posudky zpracováváme též pro jiné formy povinných odkupů – jako je např. nabídka převzetí či veřejných návrh smlouvy. Ty jsou v současné době již méně časté, opět jsme pro dané pro vás připraveni ocenění zpracovat.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

Jedná se o důvěrné projekty, naše společnost zpracovávala ocenění pro dané účely napříč všemi klíčovými odvětvími.