Czech Republic
Jazyky

Služby v oblasti antimonopolu (antitrust) a regulace

Námi poskytovanou podporu v této oblasti dělíme na následující:

  1. Subjekt s významným postavením na trhu chce vymezit relevantní trh a svůj podíl na tomto trhu
  2. Podnik se považuje za poškozeného v důsledku zneužití dominantního postavení ze strany jiného soutěžitele. V tomto případě jde o formu litigace.

Pokud se nacházíte v některé z těchto situací, jsme připraveni zpracovat ekonomickou argumentaci (znalecký posudek) věcně zaměřenou na specifikaci postavení příslušné společnosti na relevantním trhu (typicky odhad podílu na trhu) či vyčíslení škody, jež společnosti mohla vzniknout v důsledku nekalého soutěžního chování některého z konkurentů.

Obsah služeb antimonopolu a regulace

Službu typicky rozdělujeme do následujících dvou podoblastí:

  • Vymezení relevantního trhu a vyčíslení podílu soutěžitele na tomto trhu

    Významným parametrem posuzovaným vždy v oblasti práva hospodářské soutěže je podíl příslušného soutěžitele na věcně a geograficky vymezeném trhu. Závěr o velikosti trhu a podílu soutěžitele na něm může být kritickým pro posouzení tzv. zneužití dominantního postavení. V případě, kdy jste účastníkem správního řízení vedeném např. před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, může být nezávislé vymezení relevantního trhu včetně odhadu podílu příslušné společnosti na tomto trhu vhodným důkazem pro správní či navazující soudní řízení.

  • Vyčíslení škody vzniklé v důsledku porušení práva hospodářské soutěže

    Jako společnost se můžete dostat do situace, kdy jste byl poškozen zneužitím dominantního postavení vaším konkurentem / obchodním partnerem, případně jste naopak napadán za způsobenou škodu. V takové situaci je vhodné pro účely případného soudního řízení či pro rozhodování o podání žaloby nechat si zpracovat znalecký posudek, jenž vyčíslí případnou škodu. Uvedené je vhodné zvážit zejména v situaci, kdy v dané věci existuje pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže popisující příslušné porušení práva hospodářské soutěže.

Proč zrovna RSM CZ

Znalecká kancelář společnosti RSM CZ se kromě standardních litigací zabývá touto specifickou oblastí. V rámci českých znaleckých kanceláří jde o ojedinělou specializaci. Využití ekonomické argumentace je přínosným podkladem pro správní řízení / soudní spory. I přes menší četnost soudních sporů v dané oblasti jsme již participovali na několika významných případech.
Zároveň jsme historicky spolupracovali se zahraničními specialisty, které jsme připraveni v případě rozsáhlejších případů zapojit jakožto nezávislé poradce / oponenty námi zjištěných závěrů.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

V případě problematiky antimonopolní problematiky se jedná o vysoce důvěrné projekty – v rámci naší praxe jsme se zabývali vymezením velikosti relevantního trhu významných subjektů, posouzení újem spojeným se zneužitím dominantního postavení v oblasti telekomunikací, veřejné hromadné dopravy či softwarového developmentu.