Czech Republic
Jazyky

Oceňování samostatných movitých věcí

Automobily, počítače, elektronika, stroje, nástroje a zařízení. Tento movitý majetek usnadňuje chod Vaší domácnosti, ale zejména dává do pohybu Vaše úspěšné podnikání. Pokud nabýváte majetek od svého akcionáře (formou vkladu či prodeje) či společnosti kontrolované stejným akcionářem, je důležitá informace o reálné (tržní) hodnotě movitého majetku, která je základem pro bezproblémové transakce s tímto majetkem.

Stejně důležité je znát hodnotu majetku pro výkaznictví dle Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Právě v těchto případech je potřeba vyhotovit expertní odhad tržní hodnoty majetku či přímo znalecký posudek s oceněním movitého majetku.

Pro všechny tyto i jiné účely je znalecký ústav RSM CZ pro vás tou správnou volbou.

Mezi nejčastěji oceňované movité majetky patří například výrobní zařízení, technologická vybavení provozů, strojní vybavení, dopravní prostředky, ale i další drobný movitý majetek.

Náš specializovaný tým je připraven Vám pomoci zejména v následujících situacích:

  • Převody majetku mezi spřízněnými osobami
  • Nepeněžité vklady movitého majetku do společnosti
  • Stanovení výše obvyklého nájemného za užívání majetku
  • Ostatní ocenění vyžádaná klientem nebo třetí stranou (např. bankami)
  • Přecenění majetku pro potřeby účetní evidence, včetně vykazování ve standardech IFRS
  • Ocenění majetku pro účely konkursních a obdobných řízení

Kontaktní osoby

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI