Czech Republic
Jazyky

Oceňování samostatných movitých věcí

Automobily, počítače, elektronika, stroje, nástroje a zařízení. Tento movitý majetek usnadňuje chod Vaší domácnosti, ale zejména dává do pohybu Vaše úspěšné podnikání. Při prodeji nebo pořízení movitého majetku je vždy důležitá informace o reálné (tržní) hodnotě movitého majetku, která je základem pro bezproblémové transakce s tímto majetkem. Stejně důležité je znát skutečnou hodnotu majetku pro výkaznictví dle Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Právě v těchto případech je potřeba vyhotovit expertní odhad tržní hodnoty majetku či přímo znalecký posudek s oceněním movitého majetku.

Pokud plánujete převod nebo vklad movitého majetku do společnosti, vykazujete majetek v souladu s IFRS standardy, nebo Vás jen zajímá jeho hodnota, znalecký ústav RSM CZ je pro Vás tou správnou volbou.

Účel oceňování movitého majetku

Oceňujeme zejména na základě mezinárodně uznávané metodiky schválené evropským sdružením znalců (TEGoVA), tak i za použití národních oceňovacích standardů.

Mezi nejčastěji oceňované movité majetky patří například výrobní zařízení, technologická vybavení provozů, strojní vybavení, dopravní prostředky, ale i další drobný movitý majetek.

Náš specializovaný tým je připraven Vám pomoci při ocenění movitých majetků, stanovení tržní hodnoty či obvyklé ceny, zejména v následujících situacích:

  • Převody majetku mezi spřízněnými osobami
  • Nepeněžité vklady movitého majetku do společnosti
  • Stanovení obvyklé ceny / likvidační hodnoty při nuceném prodeji majetku společnosti v likvidaci
  • Stanovení výše obvyklého nájemného za užívání majetku
  • Přecenění majetku pro potřeby účetní evidence, včetně vykazování ve standardech IFRS
  • Ostatní ocenění vyžádaná klientem nebo třetí stranou (např. bankami)

Kontaktní osoby

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI