Czech Republic
Jazyky

Oceňování pro účely českého účetnictví

Oceňování pro účely českého účetního výkaznictví je v největším rozsahu spojeno s právními transformacemi (fúze, rozdělení), kdy je možné ocenit jednotlivá aktiva a závazky společnosti na tržní reálnou hodnotu. To vede ke zreálnění účetního obrazu.

Druhým bodem relevantním pro ocenění je vyčíslování opravných položek, a to zejména v případě majetkových účastí, poskytnutých úvěrů či portfolia obtížně dobytných obchodních pohledávek.

Znalecký ústav společnosti RSM CZ má značné zkušenosti s oceňováním aktiv podniků, a to jak pro účely lokálního českého účetnictví, tak pro účetnictví zpracovávané podle mezinárodních účetních standardů IFRS a US GAAP.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference