Czech Republic
Jazyky

Oceňování pro účely českého účetnictví

Kdy využijete?

Společnosti prochází různými vlastnickými změnami, které mohou být představovány např. právní transformací či začleněním společností do konsolidovaného celku. V případě těchto operací může být vhodné provést položkové ocenění aktiv a závazků spojených s přeměňovaným / prodávaným podnikem, což umožní zreálnit účetní obraz, případně lépe řídit účetní a odpisovou politiku společnosti s dopadem na výši vykazovaného a distribuovaného zisku.

Druhou možností využití ocenění v účetnictví vedeného podle české účetní legislativy je např. v okamžiku rozhodování o tvorbě opravných položek, a to zejména v případě majetkových účastí, poskytnutých úvěrů či portfolia obtížně dobytných obchodních pohledávek.

Obsah služby

Principem dané služby je úplné přecenění veškerých aktiv a závazků evidovaných v účetnictví cílové společnosti – tj. společnosti, jež je předmětem právní přeměny, případně nově vstoupila do konsolidačního celku. V rámci přecenění jsou identifikována též nová (nehmotná) aktiva, v rozsahu umožněném českým účetním rámcem – typicky jde např. o ochranné známky evidované dosud pouze podrozvahově. Výsledkem přecenění též může být vznik nového zbytkového aktiva – tzv. goodwillu, a to porovnáním s hodnotou pořízení dané společnosti či znaleckým odhadem platným pro celou společnost. Pro toto zbytkové aktivum je možné zvolit samostatnou účetní politiku.

Proč zrovna RSM CZ

Znalecký ústav společnosti RSM CZ má značné zkušenosti s oceňováním aktiv podniků, a to jak pro účely lokálního českého účetnictví, tak pro účetnictví zpracovávané podle mezinárodních standardů IFRS a US GAAP. Zpracovávali jsme položkové ocenění webových a IT startupů, významných telekomunikačních operátorů, subjektů působících v oboru potravinářství i v oblasti dalších služeb (např. cestovního ruchu). Ocenění byla zpracovávána pro významné regionální či nadnárodní subjekty, přičemž řada našich klientů patřila ke špičce ve svém oboru (reference RSM CZ).

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI