Czech Republic
Jazyky

Oceňování podniku/závodu, nehmotného majetku, finančního majetku a další

Ocenění nejrůznější forem majetku čas od času potřebuje snad každý. Důvody proč je třeba ocenit/stanovit hodnotu nějakého majetku mohou být různé. Mezi ty nejčastější patří:

 • Převody majetku mezi spřízněnými osobami
 • Nepeněžité vklady
 • Přeměny a restrukturalizace společností
 • Soudní spory a arbitráže, vypořádání
 • Akvizice/divestice
 • Insolvence, reorganizace, restrukturalizace
 • Squeeze-out, nabídka převzetí, veřejný návrh smlouvy
 • Transfer pricing
 • Požadavky mezinárodních účetních standardů (IFRS) či českých účetních předpisů (CUS)
 • Požadavky zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Úvěrové řízení u banky
 • Dražby
 • a další.

Co pro Vás připravíme?

Znalecký ústav RSM CZ má bohaté zkušenosti s oceňováním nejrůznějších typů aktiv pro různé účely. S důvěrou se na nás můžete obrátit, pokud potřebujete ocenit zejména následující majetky/aktiva/závazky/věci:

 • Podnik/závod nebo část podniku/závodu
 • Akcie, obchodní podíl
 • Nemovitosti všeho druhu
 • Samostatné movité věci – technologie, stroje a zařízení, roboty, výrobní linky, automobily, drobný majetek – vybavení kanceláří apod.
 • Nehmotný majetek – ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, know how, goodwill, licenční smlouvy, domény, software
 • Krátkodobé pohledávky, dlouhodobé pohledávky, balíky pohledávek
 • Ocenění dalších druhů majetku a závazků
 • Úplata za poskytované ručení či jinou formu zajištění
 • Obvyklý úrok
 • Obvyklá úplata za služby

Proč právě RSM Czech Republic&Slovakia

Znalecký ústav RSM Czech Republic&Slovakia patří k největším a nejrenomovanějším znaleckým ústavům v České republice se znaleckým oprávněním i pro Slovensko. Vyhotovili jsme stovky znaleckých posudků pro klienty z nejrůznějších oborů činnosti. Naši experti tak mají bohaté zkušenosti a rádi se s Vámi o ně podělí. Kvalita a profesionalita je pro nás samozřejmostí. Máme dostatečné kapacity pro zvládnutí i těch nejnáročnějších projektů. Jsme tu pro Vás a neváhejte se na nás s důvěrou obrátit.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI