Czech Republic
Jazyky

Oceňování podniku/závodu, nehmotného majetku, finančního majetku a další

Ocenění nejrůznější forem majetku čas od času potřebuje snad každý. Důvody, proč je třeba ocenit/stanovit hodnotu nějakého majetku mohou být různé. Mezi ty nejčastější patří:

Co pro Vás připravíme?

Znalecká kancelář RSM CZ má bohaté zkušenosti s oceňováním nejrůznějších typů aktiv pro různé účely. S důvěrou se na nás můžete obrátit, pokud potřebujete ocenit zejména následující majetky/aktiva/závazky/věci:

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Jiří Skotnica

Head of Valution

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Reference

logo_cez