Czech Republic
Jazyky

Oceňování fotovoltaických elektráren

Regulace fotovoltaických elektráren zaznamenala v posledních letech poměrně dramatický vývoj. Poslední novinkou týkající se majitelů fotovoltaických elektráren, kteří založili svoji elektrárnu mezi lednem a prosincem 2010 je povinnost odvádět státu daň ve výši 10 % z celkových tržeb po dobu životnosti elektrárny. Podle vyjádření řady investorů bude mít uvalení této daně likvidační dopad na ekonomiku jejich elektrárny a hodlají se bránit.

Současná situace u solárních elektráren

Na počátku listopadu 2010 schválila poslanecká sněmovna ČR novelu zákona, která omezuje podporu fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Tyto fotovoltaické elektrárny podléhaly od roku 2011 po dobu tří let srážkové dani 26% (v případě čerpání podpory formou zelených bonusů 28%). Zároveň od 1. ledna 2011 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmu, která zrušila daňové prázdniny elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů.

S účinností od 1.1.2014 došlo zatím poslední právní úpravou k prodloužení solárního odvodu u některých výroben, a to na celou dobu trvání státní podpory. Všichni výrobci solární energie, kteří připojili do sítě svou výrobnu mezi lednem a prosincem 2010, budou po celou dobu čerpání podpory odvádět státu daň ve výši 10% z tržeb.

Jak Vám můžeme pomoci?

I s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 16. května 2012, kde byly vymezeny některé dílčí parametry pro posouzení správnosti změn regulace ve vztahu ke státním garancím, bychom Vás rádi seznámili s možnostmi spolupráce s naší společností.

Solární elektrárny

V první fázi pro Vás vypracujeme posouzení základních otázek. Pokud posouzení ukáže, že legislativa konkrétního investora do fotovoltaiky znevýhodnila, můžeme vypracovat znalecký posudek, který může být podkladem pro další uplatňování nároků .

Proč spolupracovat s námi?

Náš znalecký ústav se řadí k předním ústavům v České republice a již jsme pro účely soudních sporů, fúzí a akvizic nebo v rámci oceňováním pro banky (viz. případová studie Raiffeisen) zpracovali v roce 2013 přes 40 FVE projektů. Věříme, že dokážeme pomoci i Vám.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Jiří Skotnica

Head of Valution

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI