Czech Republic
Jazyky

Litigace, podpora při soudních sporech a arbitrážích

Již nežijeme v časech soudce Ti, a proto málokterý soudní spor zabývající se náhradou újmy (škody) je možné rozhodnout bez znaleckého posudku. Právě výše škody je tzv. skutkovou otázkou, kterou musí zodpovědět znalec, přičemž současná právní úprava umožňuje i jedné ze zúčastněných stran předložit znalecký posudek jako důkaz v soudním sporu.

V případě, že vedete spor, jsme připraveni Vám a Vašemu právnímu zástupci poskytnout veškerou ekonomickou a znaleckou podporu. Znalecká kancelář RSM CZ má znalecké oprávnění udělené Ministerstvem spravedlnosti ČR v oblasti vyčíslování náhrady škody. Zároveň zpracováním znaleckého posudku naše spolupráce nekončí a poskytujeme další podporu spočívající v poskytování dalších vyjádření či účasti na soudních jednáních.

Naše služby oceníte zejména v těchto případech:

  • Jste advokátní kancelář a potřebujete podpořit strategii konkrétního případu ekonomickými veličinami, případně již přímo znaleckým posudkem
  • Potřebujete vyčíslit újmu způsobenou v důsledku aktivit protistrany
  • Máte pocit, že protistranou vyhotovený znalecký posudek podává nepravdivý obraz skutečnosti nebo vykazuje nějaké vady a zvažujete jeho revizi

Co pro Vás rádi připravíme?

  • Našim klientům a advokátním kancelářím poskytujeme precizní a vysoce odbornou ekonomickou podporu v průběhu soudních či arbitrážních řízení dle konkrétních potřeb (např. ekonomická argumentace pro podání); spolupracujeme na strategii vedení soudního sporu a pomáháme klientům a advokátům ve všech jeho fázích
  • Vyhotovíme znalecký posudek o stanovení výše újmy/škody/ušlého zisku vzniklé např. v důsledku porušení smluvních ujednání, porušení práv duševního vlastnictví, nekalé soutěže, šikanózního insolvenčního nároku, nesprávného úředního postupu atd.
  • Další možností je zpracování revizního znaleckého posudku, který reviduje postupy a parametry obsažené v dosud předložených posudcích
  • Odborná svědectví a argumentační podpora při soudních sporech a arbitrážích – zpracováním znaleckého posudku naše práce nekončí a pokračuje další podporou včetně participace znalce při soudních slyšeních / výsleších v rámci arbitráží.

Proč právě RSM CZ

Vyhotovili jsme celou řadu znaleckých posudků pro účely soudních sporů či arbitrážních řízení. Klademe vysoký důraz na precizní vyhotovení ocenění a znaleckého posudku, přesnou argumentaci a logickou strukturovanost znaleckého posudku. Soustředíme se na přesvědčivé zpracování znaleckého posudku a jeho srozumitelnost pro jeho uživatele. Naši experti vystupují ve vztahu ke klientovi či právnímu zástupci vysoce profesionálně. Naše závěry jsme vždy připraveni si obhájit.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

V případě litigací se jedná o vysoce důvěrné projekty. Naše zkušenosti sahají od ocenění akcií společností působících v tradičních oborech (např. potravinářství) po vyčíslení újmy související s investicí do energetického celku, údajně neoprávněným užíváním ochranných známek, zhoršenou výkonností finančního portfolia či stanovení ceny za čištění odpadních vod.