Czech Republic
Jazyky

Litigace, podpora při soudních sporech a arbitrážích

Ve sporech (ať už soudních nebo arbitrážních nebo v rámci mimosoudních vyjednávání) je často zásadní otázkou výše nároku. Spory nejsou jen záležitostí právní, ale velmi často i záležitostí ekonomickou a proto je úzká spolupráce právníka a ekonoma – znalce velmi prospěšná. Znalec by měl být schopen pomoci a podpory při kalkulaci nároků a jejich přesvědčivé obhajoby a rovněž podpořit klienta a právního zástupce ekonomickými argumenty.

V případě, že vedete spor, jsme připraveni Vám a Vašemu právnímu zástupci poskytnout veškerou ekonomickou a znaleckou podporu. Znalecký ústav RSM CZ má znalecké oprávnění udělené Ministerstvem spravedlnosti ČR v oblasti vyčíslování náhrady škody.

Naše služby oceníte zejména v těchto případech:

  • Jste advokátní kancelář a potřebujete podpořit strategii konkrétního případu ekonomickými veličinami
  • Potřebujete vyčíslit újmu způsobenou nekalým jednáním protistrany
  • Máte pocit, že protistranou vyhotovený znalecký posudek podává nepravdivý obraz skutečnosti nebo vykazuje nějaké vady a zvažujete jeho revizi

Co pro Vás rádi připravíme?

  • Našim klientům a advokátním kancelářím poskytujeme precizní a vysoce odbornou ekonomickou podporu v průběhu soudních či arbitrážních řízení dle konkrétních potřeb (např. ekonomická argumentace pro právní podání); spolupracujeme na strategii vedení soudního sporu a pomáháme klientům a advokátům ve všech jeho fázích
  • Oceníme hodnotu věci, která je předmětem sporu
  • Vyhotovíme znalecký posudek o stanovení výše újmy/škody/ušlého zisku vzniklé např. v důsledku porušení smluvních ujednání, porušení práv duševního vlastnictví, nekalé soutěže, šikanózního insolvenčního nároku, nesprávného úředního postupu atd.
  • Posouzení dominantního postavení soutěžitele na relevantním trhu
  • Odborná svědectví a argumentační podpora při soudních sporech a arbitrážích – naši experti se účastní sporů týkajících se nejrůznějších oblastí především obchodního práva, kde uplatňují své dlouholeté zkušenosti v oblasti oceňování a ekonomického poradenství
  • Zpracování revizního znaleckého posudku se zaměřením na postup znalce protistrany či prověřování důkazů klienta (např. znalecké posudky)

Proč právě RSM CZ

Vyhotovili jsme celou řadu znaleckých posudků pro účely soudních sporů či arbitrážních řízení. Klademe vysoký důraz na precizní vyhotovení ocenění a znaleckého posudku, přesnou argumentaci a logickou strukturovanost znaleckého posudku. Soustředíme se na přesvědčivé zpracování znaleckého posudku a jeho srozumitelnost pro jeho uživatele. Naši experti vystupují ve vztahu ke klientovi či právnímu zástupci vysoce profesionálně. Naše závěry jsme vždy připraveni si obhájit.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI