Czech Republic
Jazyky

Insolvence, reorganizace

Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Insolvenční řízení však probíhá v zásadě v těchto fázích:

 • Zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu
 • Rozhodnutí o úpadku dlužníka
 • Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka
 • Realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka
 • Skončení insolvenčního řízení

Insolvenční zákon dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy (konkurs), ale rovněž s prvkem sanačním (reorganizace a oddlužení). Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku má být přitom veden zájmem na co největší míře uspokojení věřitelů.

Kdy využijete naše služby insolvence a reorganizace

 • Pokud se ocitla Vaše společnost v krizi a uvažuje co dál, pokud hrozí úpadek nebo jste předluženi
 • Jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku je reorganizace. Podle zákona je s tímto rozhodnutím spojeno i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty
 • Jste-li obětí šikanózního návrhu na zahájení insolvenčního řízení

Jak Vám pomůžeme při insolvenci / reorganizaci

 • Připravíme pro Vás ekonomickou analýzu aktuálního stavu společnosti, identifikujeme možné příčiny krize a poradíme jak dál.
 • Oceníme majetkovou podstatu podniku v insolvenci, a to jednak při řešení úpadku konkursem a jednak při řešení úpadku reorganizací v souladu s § 153 a násl. insolvenčního zákona
 • V návaznosti na neoprávněné zahájení insolvenčního řízení provádíme vyčíslení újmy. Bylo-li řízení o insolvenčním návrhu věřitele zastaveno nebo byl-li insolvenční návrh vinou insolvenčního navrhovatele odmítnut nebo zamítnut, má dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel vůči insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu vznikla v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.
 • Jste-li věřitelem, můžete těžit z naší dlouholeté a úspěšné praxe při poskytování spolehlivého obchodního a věcného poradenství za účelem zvýšení výkonnosti podniku a zvýšení návratnosti či výnosů z insolvenčního řízení. Chápeme, že tím rozhodujícím faktorem je pro věřitele a finančníky snížení rizika nesplácení stávajících nebo budoucích úvěrů. Stejně tak zásadní je však rychle dostat přesnou odpověď.
 • Jste-li akcionářem a jste znepokojeni stavem Vaší společnosti nebo držíte majetkovou účast ve společnosti v obtížné finanční situaci, jsme připraveni Vám poskytnout analýzu situace, navrhnout vhodné řešení a pomoci Vám s řízením Vašeho finančního rizika.
 • Jste-li dlužníkem a čelíte úpadku významného obchodního partnera, hospodářskému poklesu, posunu preferencí, předlužení nebo obchodování s pohledávkami na krizové úrovni či problémům s likviditou, jsme připraveni Vám poskytnout profesionální poradenství a pomoc.

Proč zvolit náš znalecký ústav

Náš znalecký ústav se řadí k předním ústavům v České republice a máme zkušenost s vyhotovováním posudků o ocenění majetkové podstaty při konkursu a reorganizaci. Rozsáhlé zkušenosti máme rovněž s vypracováním posudků pro účely soudních sporů.

Kontaktní osoby

Jiří Skotnica

Senior Manager

+420 739 680 970

jiri.skotnica@rsm.cz

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI