Czech Republic
Jazyky

Finanční modelování

Finanční/Cash flow model představuje efektivní nástroj pro řízení firemních financí. Tento model je rovněž nezbytnou součástí akvizičního procesu při rozhodování o investici. Může se zaměřovat na vyhodnocení výhodnosti akvizice, maximalizaci hodnoty, optimalizaci zadlužení nebo daňového zatížení. Lze průběžně kvantifikovat a sledovat veškeré podstatné budoucí finanční ukazatele, například:

  • Plánování a rozpočtování jednotlivých položek výnosů a nákladů
  • Simulace rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích
  • Rychlé ocenění společnosti na základě sestaveného finančního plánu
  • Simulace zadlužení prostřednictvím úvěrů přijatých od nezávislých osob i od osob ve skupině
  • Optimalizace hodnoty společnosti na základě nastavení vhodné struktury financování, pozitivní efekt dluhového financování
  • Daňově efektivní strukturování financování poskytnutého investory formou vlastního kapitálu, resp. dluhu, což zahrnuje udržování vhodného poměru vlastních a cizích zdrojů v souladu s pravidlem nízké kapitalizace, plánování úrokové sazby, dopady kolísání kurzu v případě úvěrů v cizí měně
  • Repatriace finančních prostředků investorům podle alternativních scénářů – úhrada úroků, splátky dluhu a výplata dividend
  • Predikce daňového zatížení zisků, optimalizace využití daňových ztrát, daňově uznatelných rezerv a daňových odpisů.

Náš znalecký ústav připravuje ročně více než sto znaleckých posudků, ve kterých finanční/cash flow modely hrají klíčovou roli. Bohaté zkušenosti rádi nabídneme i při zpracování právě Vašeho finančního modelu.

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 226 219 000

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI