Czech Republic
Jazyky

Finanční asistence

Finanční asistence je zvláštní případ koncernových vztahů. Základní úprava je obsažena v § 200 a § 311 až § 315 zákona o obchodních korporacích.

Podstatou finanční asistence je, že ve prospěch společnosti kupující majetkovou účast v jiné společnosti (tzv. cílové společnosti) poskytne cílová společnosti zajištění zpravidla ve formě ručení či věcné zástavy ve prospěch banky poskytující akviziční úvěr.

Méně obvyklou alternativou finanční asistence je, že tzv. cílová společnost poskytne akvizitorovi částečný úvěr na koupi svých akcií (podílů).

Podstatou finanční asistence je, že vzniká riziko eroze vlastního kapitálu cílové společnosti, což je hrozbou pro její věřitele, případně minoritní vlastníky. Proto je striktním požadavkem na finanční asistenci, aby byla poskytnuta za spravedlivých podmínek včetně odměny ve formě úroků / poplatků za ručení.

Finanční asistence musí být poskytnuta za spravedlivých podmínek, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti. V některých případech (§ 313 ZOK) musí být rovněž obecně uznávaným nezávislým odborníkem přezkoumána písemná zpráva vypracovaná představenstvem.

Co pro Vás připravíme?

  • Dopis znalce či znalecký posudek zabývající se stanovením výše úplaty za poskytnutou finanční asistenci a z toho vyplývající posouzení, zda je finanční asistence poskytována za spravedlivých podmínek
  • Stanovisko obecně uznávaného nezávislého odborníka ve věci přezkoumání písemné zprávy představenstva k poskytované finanční asistenci

Kontaktní osoby

Rudolf Hájek

Senior Manager

+420 739 609 022

rudolf.hajek@rsm.cz

Reference

V případě problematiky finanční asistence se jedná o důvěrné projekty. Nejčastěji je finanční asistence využívána při akvizici nemovitostních společností, ale je též používána v případě průmyslových podniků.