Czech Republic
Jazyky

Finanční asistence

Finanční asistence musí být v souladu s § 200 či § 311 zákona o obchodních korporacích poskytnuta za spravedlivých podmínek, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti. V definovaných případech (§ 313 ZOK) musí být rovněž obecně uznávaným nezávislým odborníkem přezkoumána písemná zpráva vypracována představenstvem.

Co pro Vás připravíme?

Znalecký ústav RSM CZ pro Vás připraví:

  • Dopis znalce či znalecký posudek zabývající se stanovením výše úplaty za poskytnutou finanční asistenci a z toho vyplývající posouzení, zda je finanční asistence poskytována za spravedlivých podmínek
  • Stanovisko obecně uznávaného nezávislého odborníka ve věci přezkoumání písemné zprávy představenstva k poskytované finanční asistenci

Kontaktní osoby

Radka Svobodová

Head of Valuation

+420 731 411 263

radka.svobodova@rsm.cz

Reference

logo_albatros logo_cez logo CPI