Czech Republic
Jazyky

Zápis skutečného majitele

Zápis skutečného majitele je stále poměrně novou záležitostí a také novou povinností všech právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.

Tato povinnost spočívá ve správném určení a zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů. Její nesplnění může mít poměrně závažné důsledky v podobě sankcí jako je zákazu výplaty podílu na zisku. Tyto sankce byly zavedeny v červnu roku 2021. Osobou odpovědnou za správný zápis skutečného majitele společnosti je její jednatel.

Skutečným majitelem je vždy fyzická osoba, která je tzv. koncovým příjemcem majetkového prospěchu nebo osobou s koncovým rozhodujícím vlivem. Jedna právnická osoba může mít více než jednoho skutečného majitele.

Nevíte si rady se zápisem skutečného majitele vaší společnosti? Obraťte se na nás a společně to zvládneme.

Kontaktní osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 730 584 901

anna.pacesova@rsm.cz

Reference