Czech Republic
Jazyky

Zakládání společností

Zakládání obchodních společností, odštěpeného závodu a změny v obchodním rejstříku

Dle Vašich požadavků založíme novou obchodní společnost nebo odštěpný závod. Zajistíme vše od notářského zápisu, přes založení bankovního účtu, registraci živnostenského oprávnění až po zápis společnosti do OR. Následně společnost zaregistrujeme k dani z příjmu u příslušného Finančního úřadu. Na vaše přání také zajistíme provedení jakékoliv změny v obchodním rejstříku, změnu zakladatelské listiny, zejména změny názvu společnosti, sídla, osob ve statutárních orgánech, případně změny či rozšíření předmětu podnikání. Zajistíme registraci skutečného vlastníka do evidence skutečných majitelů.

Kontaktní osoby

Taťána Mitášová

Senior Consultant

+420 226 219 000

tatana.mitasova@rsm.cz