Czech Republic
Jazyky

Vládní program na podporu podniků kvůli zvýšeným nákladům na elektřinu a plyn

V důsledku extrémně vysokých cen energií schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v polovině listopadu Program na podporu podniků, který by měl firmám alespoň částečně pomoci kompenzovat enormní růst nákladů na zemní plyn a elektřinu.

Od 15. listopadu je tak možné žádat pro období od 1. února do 31. října.

Pro Váš přehled jsme připravili jednoduché shrnutí, kde se dočtete, jak žádost podat, co je třeba doložit a hlavně – koho všeho se týká. Na podání žádostí o podporu je oficiálně čas do konce ledna 2023, ale ministerstvo si vyhrazuje právo jejich příjem předčasně ukončit, zejména z důvodu vyčerpání částky 30 mld. korun, která byla na tuto podporu alokována. Máte-li o státní podporu zájem, doporučujeme neotálet.

V případě jakýchkoliv dotazů a samozřejmě také v případě zájmu o pomoc s administrativou a koordinací procesu podání žádosti jsme vám plně k dispozici.

Vládní program na podporu podniků kvůli zvýšeným nákladům na elektřinu a plyn

Ministerstvo průmyslu a obchodu k 15. listopadu 2022 spustilo tzv. Výzvu 1 Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen, a to pro období od 1. února 2022 do 31. října 2022.

Kdy a jak je možné o podporu požádat?

Žádost o podporu je možné podat prostřednictvím Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu (AIS MPO) od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023. Ministerstvo si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem žádostí o podporu, a to zejména z důvodu vyčerpané alokace výzvy (30 mld. Kč). S podáním žádosti proto doporučujeme příliš nevyčkávat.

Portál pro podání žádostí zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default

Žadatel může podat pouze jednu žádost a do ní následně zahrnout všechna Odběrná a předávací místa (OP) dle článku 3.9 Výzvy, na která se nevztahuje zastropování (nařízení vlády č. 298/2022 Sb.).

Kdo může žádat?

Oprávněným žadatelem je subjekt, který je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenské zákona a má alespoň jedno odběrné a předávací místo s výjimkou podniků:

 • Jejichž podnikatelská činnost dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadá do oborů, ve kterých se navrhuje uplatnění daně z neočekávaných zisků;
 • Které mají zastropované ceny elektřiny a plynu dle Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Dále je třeba prokázat Způsobilé náklady dle článku 3.8 Výzvy

Vztahuje se podpora i na Vás?

Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela uvedl, že „Žádat budou moci firmy, u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.“

Výše dotace a její maximální limit jsou stanoveny ve třech úrovních:

 • Podnik ve vybraných odvětvích – výše podpory činí 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.
  • Podnik ve vybraných odvětvích je Energeticky náročný podnik, jehož více než 50 % obratu v roce 2021 spadá do vybraných odvětví.
 •  Energeticky náročný podnik – výše podpory činí 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.
  • Energeticky náročný podnik je takový, jehož náklady na zemní plyn a elektřinu tvoří min. 3 % z obratu.
 •  Ostatní žadatelé – výše podpory činí 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce.
  • Ostatní žadatelé jsou ti, kteří nežádají jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích

Co je třeba doložit?

 • Vyplněnou žádost s příslušnými údaji o společnosti
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu
 • Výkaz způsobilých nákladů
 • Zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce (v případě měsíčního vykazování Způsobilých nákladů)

Další náležitosti žádosti se odvíjí od toho, zda žádáte jako Energeticky náročný podnik či Podnik ve vybraném odvětví. Výzva je velmi komplexní a zahrnuje řadu podmínek, které je třeba prověřit. Upravené výkazy a žádost musí být v jistých případech ověřeny auditorem.

Pokud zvažujete podání žádosti v rámci této výzvy, náš tým korporátních služeb je připraven vám s koordinací celého procesu pomoci a odlehčit Vám tak od administrativní zátěže, která je s touto výzvou spojená.

 

Kontaktní osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 730 584 901

anna.pacesova@rsm.cz