Czech Republic
Jazyky

Ukončení činnosti, likvidace společností

Vlastníte odštěpný závod či organizační složku a potřebujete své mateřské společnosti ulehčit? Nebo naopak vlastníte společnost, kterou nepotřebujete či jste nuceni ji zrušit?

Likvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání, tedy ke zrušení a zániku podniku.

Pokud vás děsí již samotná definice likvidace, nehledě na administrativu s ní spojenou, nabízíme vám její kompletní zajištění.

Zrušení odštěpného závodu

Jde proces likvidaci v mnoha směrech podobný, o likvidaci se však nejedná, neboť odštěpný závod nemá právní subjektivitu.

Pomůžeme vám s řádným ukončením činnosti, přípravou souvisejících dokumentů a následným výmazem odštěpného závodu z obchodního rejstříku.

Proces likvidace společnosti

Zahrnuje následující kroky:

  • Zahájení likvidace a zápis rozhodnutí o zrušení společnosti do obchodního rejstříku (rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu)
  • Jmenování likvidátora společnosti
  • Sestavení účetních závěrek
  • Zajištění souhlasů o výmazu společnosti u státních orgánů
  • Splnění všech zákonem stanovených podmínek ve stanovených termínech
  • Výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Výše zmíněné kroky jsou samozřejmě pouze kostrou tohoto procesu, který průměrně trvá 9 měsíců.

Naši zaměstnanci vám budou po celou dobu k dispozici, poskytnou vám podporu ve všech oblastech a budou vás zastupovat při jednání a provádění veškerých úkonů spojených s likvidací společnosti či struktury.

Pro zjednodušení celého procesu, abychom se vyhnuli neustálému zplnomocňování našich zaměstnanců, nabízíme službu poskytnutí likvidátora, a to po celou dobu likvidace.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat a my se budeme těšit na naši spolupráci.

Kontaktní osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 226 219 000

anna.pacesova@rsm.cz

Reference