Czech Republic
Jazyky

Služby lokálního zastoupení

Zastoupení na základě plné moci

Na základě plné moci můžeme jednat jako zástupci vaší společnosti při vyřizování nejrůznějších úkonů týkajících se vašeho podnikání. Zmocnění může být generální a časově omezené, či specifické k individuálně určených úkonům. Řídíme se pouze vašimi pokyny, tak aby došlo k naplnění vašich lokálních potřeb.

Prokurista

Potřebujete-li zástupce, který bude zapsán v obchodním rejstříku jako prokurista, a který bude jménem společnosti zařizovat všechny obchodní záležitosti, můžeme vám ho poskytnout.

Jednáme pouze na základě vašich pokynů, přičemž náplň prokury je před jejím udělením detailně sjednána.

Poskytování statutárního orgánu

Prověřeným klientům můžeme poskytnout jednatele či člena statutárního orgánu. Vzhledem k vysoké odpovědnosti, kterou členové statutárních orgánů společností mají, poskytujeme tuto službu ve výjimečných případech a pouze klientům, kteří u naší společnosti mají řádně vedený účetní, daňový a mzdový servis.

Kontaktní osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 730 584 901

anna.pacesova@rsm.cz

Reference