Czech Republic
Jazyky

Ready-made společnosti

Chcete začít podnikat co nejrychleji? Vyberte si z našich hotových společností a můžete začít podnikat ještě dnes.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným Vám poskytneme za 29.000 Kč + náklady, které vzniknou s převodem společnosti (tj. notářský zápis – změna zakladatelské listiny, kolek za návrh změn na OR, případně překlady dokumentů).

Akciová společnost (a. s.)

Akciovou společnost Vám poskytneme za 85.000 Kč + náklady, které vzniknou s převodem společnosti (tj. notářský zápis – změna stanov, kolek za návrh změn na OR, případně překlady dokumentů).

Jaké ready-made společnosti nabízíme:

  • S velmi krátkou historií
  • Řádně založené
  • Zapsané v obchodním rejstříku, s vlastní bankovním účtem
  • Registrované na příslušných orgánech státní správy v souladu s právními předpisy
  • S plně splaceným základním kapitálem
  • Každá a.s. má již rezervovanou webovou doménu podle svého jména

Tyto společnosti do současné doby neprovozovaly žádnou podnikatelskou činnost a nepřevzaly žádné závazky. Mají řádně a zcela průkazně vedené účetnictví a jsou registrovány na finančním úřadě. Při prodeji těchto společností poskytujeme nabyvatelům velmi široký katalog záruk.

Kontaktní osoby

Barbora Brühlová

Head of Trust Services

+420 731 502 041

barbora.bruhlova@rsm.cz

Reference