Czech Republic
Jazyky

Konzultační a poradenské služby

Vzhledem k proměnlivosti právního prostředí a neustálým novelizacím právních norem je pro podnikatele obtížné dodržovat zákonné předpisy. Na základě mnohaletých zkušeností v oblasti mezinárodního i českého korporátního práva vám nabízíme poradenské služby zaměřené na správu společnosti.

Mezi naše nejčastější služby pro české i zahraniční klienty patří především:

Registrace – UBO

Od 1. 1. 2018 je povinností právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku a správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů, zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů vedené rejstříkovými soudy.

V roce 2021 byl dále přijat zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který významně mění pravidla pro určení a zápis skutečných majitelů. Podstatnou změnou je dále zavedení přestupků a občanskoprávních sankcí za nedodržení evidenční povinnosti. Dle zákona také dochází ke zveřejnění evidence skutečných majitelů.

Našim klientům rádi pomůžeme určit skutečného majitele jejich společnosti, připravíme kompletní dokumentaci v souladu s platnou legislativou a podáme návrh na zápis skutečného majitele na příslušný rejstříkový soud.

Příprava a pořádání valných hromad

Každá společnost má povinnost uspořádat valnou hromadu, kde společníci/akcionáři schválí hospodářské výsledky za předcházející rok. Při jejím svolávání je nutno dodržet zákonem stanovená pravidla, aby její rozhodnutí byla platná.

V případě zájmu připravíme kompletní konání valné hromady, a to včetně zajištění a uložení potřebných dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku.

V rámci pořádání valné hromady pro vás zajistíme:

  1. Rozeslání pozvánky a řádné svolání valné hromady
  2. Vypracování veškerých dokumentů a jejich následné uložení do sbírky listin
  3. Prostory pro konání valné hromady
  4. V případech, kde to zákon vyžaduje, zajistíme účast notáře
  5. Uchovávání dokumentů z jednání dle zákonných požadavků

Změny v obchodním rejstříku

Povinností každé společností je mimo jiné udržovat soulad skutečného a zapsaného stavu v obchodním rejstříku. Na vaše přání zajistíme provedení jakékoliv změny v obchodním rejstříku, změnu zakladatelské listiny, zejména změny názvu společnosti, sídla, osob ve statutárních orgánech, případně změny či rozšíření předmětu podnikání.

Založení bankovního účtu

Našim klientům poskytneme pomoc při založení bankovního účtu pro jejich podnikání, vyhledání vhodné bankovní instituce či vhodného produktu pro financování společnosti.

Ad hoc administrativní podpora

  • Registrace na celním úřadě (EORI)
  • Licence a živnostenská oprávnění
  • Příprava dokumentů a jejich ověřování pro využití v zahraničí ve formě legalizace (apostily) a superlegalizace

Kontaktní osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 730 584 901

anna.pacesova@rsm.cz

Reference