Czech Republic
Jazyky

Company Secretarial Services (CoSec)

Company Secretarial services nejsou sekretářské služby v tradičním slova smyslu. Jedná se totiž o velmi podstatnou část vašeho byznysu.

Tyto služby zastřešují širokou škálu administrativních prací (nazývaných také jako Corporate Governance a Complience) v rámci podniku vyžadujících vysokou odbornost.

Je povinností každé společnosti držet krok s neustále se měnící legislativou, udržovat chod společnosti v souladu s platnými zákony a dodržovat zákonem dané lhůty a náležitosti.

V rámci našich služeb pro vás rádi zajistíme soulad vaší společnosti s platnými předpisy ČR.

Kontaktní osoby

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 226 219 000

anna.pacesova@rsm.cz

Reference