Czech Republic
Jazyky

Poradenství v průběhu transakce 

Našim klientům poskytujeme návrhy řešení a zároveň je pomáháme aplikovat v praxi formou dlouhodobé spolupráce. V případě potřeby jsou členové našeho týmu připraveni dočasně nahradit jednotlivé členy managementu ve společnostech, kterým poskytujeme své služby, a tím usnadnit uplatnění navrženého řešení.

Strukturování transakcí zvyšují hodnotu společnosti. Samozřejmě včetně vyčíslení úspor z daných transakcí.

Zajistíme pro Vás realizaci i poradenství při:

Sloučení nebo splynutí společností

Při sloučení dochází fúzi, na jejímž konci zůstane existovat pouze jedna ze slučovaných společnosti, přičemž druhá zaniká. Při splynutí naopak zanikají obě společnosti a vzniká nová. Obě tyto možnosti mohou mít pozitivní vliv na váš podnik. Zajistíme poradenství během celého procesu včetně optimálního nastavení výměnných poměrů.

Rozdělení společností

Rozdělení společnosti může mít taktéž pozitivní dopad na vaše podnikání. K rozdělení mohou vést rozlišné důvody, ale je to funkční nástroj například k oddělení zdravé části společnosti od problémové. Při rozdělení odštěpením žádná společnost nezaniká ani se neruší, naopak z odštěpení části vzniká nová. Pomůžeme vám s celým procesem a zajistíme optimální nastavení výměnných poměrů, a to včetně využití nerovnoměrného rozdělení

Převodu jmění společnosti na hlavního akcionáře

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech zakotvuje možnost hlavního akcionáře získat všechny akcie dané společnosti do svého vlastnictví, stát se jediným akcionářem a získat tak všechny výše popsané výhody. Proces vytěsnění menšinových akcionářů zabere několik jednotek měsíců a – pokud je proveden správně, v souladu se všemi zákonnými požadavky – nemohou mu minority zabránit.

Kontaktní osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services and Accounting

+420 724 021 762

lenka.zdrazilova@rsm.cz