Czech Republic
Jazyky

Konsolidovaná účetní uzávěrka

Pro potřeby auditu vypracujeme konsolidovanou účetní uzávěrku. Tato účetní uzávěrka skupiny podniků poskytuje komplexní informace o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech za ekonomicko-hospodářské seskupení podniků, které jsou kapitálově propojeny.

Konsolidovaná účetní uzávěrka slouží k informování akcionářů, či pro účely auditu. Neslouží pro účely daňové a pro rozdělování hospodářských výsledků.

Kontaktní osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services

+420 226 219 000

lenka.zdrazilova@rsm.cz