Czech Republic
Jazyky

Interní audit

Úspěšné organizace vědí, že útvar interního auditu může mít velmi pozitivní vliv na řízení rizik a hladkého chodu podniku.

Naši odborníci interního auditu se nejprve seznámí s Vaší obchodní strategií a jejími hlavními „drivery“, a s tím, jak je tato strategie naplňována prostřednictvím provozního podnikatelského plánu a procesním rámcem. Všechny zainteresované subjekty budou profitovat z nezávislých odborných hodnocení a přezkumu kvality a efektivnosti kontrolního prostředí v rámci Vaší organizace.

Pokud jsou identifikovány oblasti pro zlepšení, jsme připraveni pracovat s Vámi při nalézání řešení a dosahování Vašich cílů.

Služby interního auditu zahrnují:

  • Poradenství pro Váš manažerský tým v oblasti vnitřní kontroly vedoucí ke zlepšení kontrolních mechanismů
  • Poskytování poradenství v oblasti implementace efektivního a zabezpečeného systému interních kontrol
  • Poradenství v oblasti základních provozních rizik, a to zejména těch, které souvisejí se spolehlivostí obchodních operací
  • Pomoc při propojení strategií s měřením dosahování obchodních cílů
  • Pomoc v oblasti managementu změn a řízení rizik – přechod od stávajících praktik k efektivnějším postupům, školení personálu pro získání nových dovedností
  • Vyhodnocení klíčových struktur, dynamiky a procesů potřebných pro efektivní řízení

Kontaktní osoby

Lenka Černohubá

Head of Accounting

+420 720 950 546

lenka.cernohuba@rsm.cz