Czech Republic
Jazyky

Nugget – Mzdový a personální systém, který rozumí číslům a výplatám jako málokdo

Nugget je profesionální systém, který obsáhne personální řízení, zpracování mezd a platů i hodnocení zaměstnanců v plné šíři. Díky individuálnímu přístupu a několika modulům jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům klienta. Do šesti týdnů můžete spustit ostrý provoz.

Nemusíte si dělat starosti, krom nákupu licence nabízíme také pronájem nebo hostingové služby.

Neustále pracujeme na nových vylepšeních a na zefektivnění práce s programem pomocí digitalizace a on-line komunikace.

Mzdový a personální modul

Umožňuje nejen snadné zadávání a aktualizaci údajů o zaměstnancích, jejich srážkách, výpočet mezd nebo detailní sledování a hodnocení zaměstnanců dle vybraných kritérií, ale díky elektronickým výstupům usnadní komunikaci s úřady státní správy, stahování e-neschopenek, rozesílání výplatních pásek, ELDP a mnoho dalšího. Chytrý systém individuálních úprav a nastavení vám navíc uleví od zbytečného manuálního zadávání a zdlouhavého počítání.

Mzdy dále umí…

 • Přesné a spolehlivé výpočty mezd, daní, odvodů a dávek všech skupin zaměstnanců dle legislativy
 • Individuální nastavení příplatků a mzdových složek
 • Možnost dohrání docházky z externího souboru nebo docházkového systému
 • Sledování souběžných pracovních poměrů a jejich správný výpočet
 • Automatické provádění srážek dle pořadí až do poslední splátky, mimořádné platby deponovaných srážek u exekucí a insolvencí
 • Tvorba až 999 kalendářů pro různé typy směn s možností dočasné změny v aktuálním měsíci
 • Různé možnosti nastavení výpočtu cizinců na základě formuláře A1
 • Možnost provádění hromadných změn v personalistice i ve mzdách
 • Možnost opakování výpočtů a přepočítávání
 • Velké množství přednastavených sestav, reportů a statistik
 • Jednoduchá tvorba uživatelských sestav s možností vytvářet časové řady pro porovnání vývoje mzdových nákladů
 • Sledování mzdových nákladů po střediscích či zakázkách (zaměstnanec může během měsíce pracovat na více střediscích s různými tarify)
 • On-line napojení na Insolvenční rejstřík
 • Automatické stahování e-neschopenek s použitím certifikátů nebo datové schránky
 • Tvorba souborů pro portály veřejné správy, automatické odesílání podání na ČSSZ s použitím certifikátů nebo datové schránky
 • Elektronické odesílání výplatních pásek e-mailem, možnost tisku výplatních pásek pro tlakové lepení

Personalistika dále umí…

 • Vytváření a archivace dokumentů, např. pracovní smlouvy, mzdové výměry
 • Sledování hodnocení zaměstnanců, vzdělání, školeních, zdravotního stavu
 • Hlídání termínů platnosti školení či oprávnění, evidence a plánování lékařských prohlídek
 • Přehled čerpání pracovních pomůcek i ostatního pracovního vybavení
 • Možnost definice vlastních údajů, které chcete sledovat nebo porovnávat
 • Velké množství přednastavených sestav a reportů pro personalisty a jednoduchá tvorba uživatelských sestav
 • Velká škála kritérií pro zobrazení a tvorbu reportů nebo rozborů

Modul Řízení lidských zdrojů

Nastavením organizační struktury podniku budete mít přehledný katalog pracovních míst s přesně definovanými pozicemi do nejmenšího detailu od požadavků na jednotlivou pozici po předepsané pracovní pomůcky. Řízení kariérního růst zaměstnance, náklady, hodnocení nebo oblast benefitů bude pro vás hračka.

Řízení lidských zdrojů dále umí…

 • Tvorba a údržba organizačního schématu, možnost definice více paralelních organizačních schémat
 • Hodnocení zaměstnanců dle zvolených kritérii včetně multikriteriálního hodnocení
 • Přesné definování požadavků na pracovní pozici včetně popisů pracovních pozic
 • Sledování požadavků na vybavení místa pracovními pomůckami včetně sledování doby platnosti pomůcek a vzniklých nákladů
 • Porovnání plánovaných a skutečných kvalifikačních předpokladů, plánování rezerv a postupů, modelování kariérního postupu vybraných zaměstnanců, jejich hodnocení a testování
 • Příprava plánu školení na základě výběru vhodných kurzů s vyhodnocením disproporcí mezi plánovanými a skutečnými kvalifikačními požadavky včetně sledování nákladů
 • Možnost vytváření individuálního plánu rozvoje s propojením na plán vzdělávání a jeho vyhodnocení
 • Správu databáze uchazečů o zaměstnání, evidování náborových akcí, vyhodnocení efektivity a nákladovosti

Modul Samoobsluha

Představuje zjednodušení práce s personálními daty a kontrolou nad událostmi. Zaměstnanci mají náhled na data ve svém profilu, vedoucí pracovníci mají přístup i ke svým podřízeným. Samozřejmostí je možnost nastavení individuálního oprávnění.

Samoobsluha dále umí…

 • Nahlížení zaměstnanců do svých osobních dat
 • Sledování a upozorňování na události, např. konec zkušební doby, ukončení pracovního poměru, vypršení platnosti lékařské prohlídky či jiného oprávnění, upozornění na školení
 • Žádosti o schvalování nepřítomností, dovolených, zdravotního volna, aj. s následným automatickým přenosem do mzdového modulu.
 • Hodnocení zaměstnanců s propojením na odměňování
 • Prohlížení a archivace výplatních pásek
 • Přihlašování na školení a jejich schvalování
 • Uživatelsky definované výstupy a reporty
 • Zpracování cestovních příkazů

Kontaktní osoby

Marta Rosová

Head of Nugget Software

+420 607 085 708

marta.rosova@rsm.cz

Jiří Šrámek

Sales Manager

+420 777 566 672

jiri.sramek@rsm.cz