Lidé a organizace

Jsme tu, abychom vám pomohli s různými částmi vašeho podnikání, jako jsou organizace a lidé, technologie a digitální technologie, testování softwarových aplikací, agenda finančních ředitelů a neustálé zlepšování.

V dnešní, rychle se měnící ekonomice, se vedení společností potýká s tím, jak přilákat, zapojit, řídit, a hlavně udržet talentované lidi ve své organizaci. Míra technologického pokroku, rostoucí poptávka po specifických dovednostech a zvýšené regulační požadavky staví společnosti před výzvu, jak přilákat a rozvíjet rozmanitou pracovní sílu.

Rychlá a efektivní reakce na potřeby vašich zaměstnanců pomocí optimalizace procesů a technologií společně se snížením rizika může pomoct a zároveň řídit váš organizační růst, produktivitu v týmu, a hlavně ziskovost společnosti.

Zásady společnosti RSM v oblasti lidských zdrojů využívají integrovaného přístupu k optimalizaci personálních zdrojů a funkce talentů. Naše zkušenosti v klíčových funkčních oblastech spojujeme s chápáním celkového fungování a potřeb vaší organizace, což nám zároveň umožňuje komplexně řešit vaše problémy.

Capacity Study

Neboli kapacitní analýza je proces určování kapacity procesu, zejména procesu ve financích, jako např. fakturace. S pomocí výstupu můžete vyhodnotit fyzickou kapacitu vaší infrastruktury, vašich zařízení, zaměstnanců apod. Pomocí této analýzy můžeme navrhnut zlepšení vašich finančních procesů, dále také pomoci s vylepšením nebo nasazením nových aplikací a vaši zaměstnanci se tak mohou soustředit na aktivity s výší přidanou hodnotou.

SSC Agenda

Mnoho společností přechází na model outsourcingu zaměřeného na služby. V našem portfoliu můžete najít část služeb zaměřených na SSC Agendu z toho důvodu, že služby pro tyto společnosti mají svá specifika. Přemýšlíte nad založením SSC centra a nevíte si rady s tím, kde a jak začít? Naší konzultanti vám rádi poradí v oblasti financí, transition managementu nebo dokážou vaše potřeby pokrýt z pozice projektového manažera.

Chcete se dozvědět více o naší práci a našem pohledu třeba na to, jak se bude vyvíjet problematika Home Office neboli práce z domu po pandemii? Přečtete si náš newsletter na téma

Firm leadership
Firm leadership – subtitle