Czech Republic
Jazyky

Strategie ESG

V oblasti udržitelnosti a odpovědnosti firem se toho hodně mění. Firmy si mohou vybrat, jestli se přizpůsobí, nebo zaplatí vysokou cenu. Víte, jak bude váš sektor podnikání na tuto změnu reagovat a jaké kroky podniknou vaši konkurenti, aby dosáhli určité úrovně udržitelnosti? Jak ovlivní společenská odpovědnost firem (CSR) vaši společnost a vaše konkurenty? Jaká rizika jsou s těmito právními povinnostmi spojena? Jaké inovace budou implementovány ve vašem tržním odvětví?

Analyzujeme krátkodobé a dlouhodobé trendy ve vašem tržním odvětví a identifikujeme rizika a inovace, které z této příležitosti vyplývají, zkoumáme, jaký budou mít dopad na vaši společnost a jak s nimi můžete pracovat, abyste zlepšili své podnikání, lépe strategicky rozhodovali a získali náskok oproti konkurenci.

Kontaktní osoby

Zuzana Kubíková

Head of Management Consulting

+420 731 408 920

zuzana.kubikova@rsm.cz

Anna Pačesová

Head of Corporate Services

+420 730 584 901

anna.pacesova@rsm.cz