Czech Republic
Jazyky

Zdanění při přeměnách společností a akvizicích

Při plánování různých obchodních transakcí (např. akvizice, fúze, restrukturalizace financování apod.) provedeme daňovou analýzu možných variantních řešení, vyhodnotíme jednotlivé alternativy z hlediska minimalizace daňového zatížení a navrhneme nejvhodnější postup s přihlédnutím k právním, obchodním a jiným aspektům transakce.

V relevantních případech jsme připraveni zohlednit i specifické problémy vyplývající z mezinárodních prvků.

Kontaktní osoby

Eva Hyhlíková

Manager

+420 226 219 000

eva.hyhlikova@rsm.cz

Reference