Czech Republic
Jazyky

Zdanění při přeměnách společností a akvizicích

Při plánování různých obchodních transakcí (např. akvizice, fúze, restrukturalizace financování apod.) provedeme daňovou analýzu možných variantních řešení, vyhodnotíme jednotlivé alternativy z hlediska minimalizace daňového zatížení a navrhneme nejvhodnější postup s přihlédnutím k právním, obchodním a jiným aspektům transakce.

V relevantních případech jsme připraveni zohlednit i specifické problémy vyplývající z mezinárodních prvků.

Kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz

Reference

logo CPI logo_cez