Czech Republic
Jazyky

Zastupování před správcem daně

Komplikovanost a nejasnost daňových zákonů představuje riziko vzniku sporů se správcem daně, přičemž daňová kontrola a případné další řízení může pro podnik znamenat významnou administrativní zátěž. V daňovém řízení hájíme zájmy klientů za použití veškerých dostupných možností daňového řízení s cílem dosáhnout dohody.

V rámci služby zastupování před správcem daně jsme připraveni zajistit zejména následující služby:

  • Poradenství a zastupování při daňové kontrole, místním šetření, přípravě odpovědí na výzvy správce daně
  • Přezkoumání daňových platebních výměrů a případné uplatnění opravných prostředků, jednání při sporech s finančním úřadem
  • Registrace k daním a plnění oznamovacích povinností
  • Zpracování žádostí o závazné posouzení
  • Zpracování žádostí o daňové úlevy (zrušení zálohové povinnosti, prodloužení lhůt, apod.).

Kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz