Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Výzkum a vývoj

Nabízíme služby z oblasti poradenství při stanovení výše nákladů na výzkum a vývoj, které je možné uplatnit v souladu se zněním zákona o daních z příjmů jako odčitatelnou položku v daňovém přiznání společnosti. Jde zejména o:

  • Identifikaci nákladů, které lze v souladu se zákonem o daních z příjmů a souvisejícím pokynem uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně
  • Pomoc při kalkulaci výše odčitatelné položky
  • Revizi projektu výzkumu a vývoje v souladu s požadavky zákona o daních z příjmů a v souladu s Pokynem D-288
  • Konzultaci při přípravě podkladů prokazujících vynaložení předmětných nákladů a jejich souvislost s projekty výzkumu a vývoje
  • Asistenci při komunikaci s finančním úřadem v souvislosti s podaným daňovým přiznáním (např. příprava odpovědí na případné žádosti o podání informací či vysvětlení ze strany finančního úřadu, apod.).

Zpět na daňové poradenství

Zaujala Vás služba? Sdílejte ji dále.

Kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz

Reference

logo CPI logo_cez