Czech Republic
Jazyky

Výzkum a vývoj

Nabízíme služby z oblasti poradenství při stanovení výše nákladů na výzkum a vývoj, které je možné uplatnit v souladu se zněním zákona o daních z příjmů jako odčitatelnou položku v daňovém přiznání společnosti. Jde zejména o:

    • Identifikaci nákladů, které lze v souladu se zákonem o daních z příjmů a souvisejícím pokynem uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně
    • Pomoc při kalkulaci výše odčitatelné položky
    • Revizi projektu výzkumu a vývoje v souladu s požadavky zákona o daních z příjmů a v souladu s Pokynem D-288
    • Konzultaci při přípravě podkladů prokazujících vynaložení předmětných nákladů a jejich souvislost s projekty výzkumu a vývoje
    • Asistenci při komunikaci s finančním úřadem v souvislosti s podaným daňovým přiznáním (např. příprava odpovědí na případné žádosti o podání informací či vysvětlení ze strany finančního úřadu, apod.).

 

Zpět na daňové poradenství

Kontaktní osoby

Iva Kůželová

Account Manager

+420 603 450 810

iva.kuzelova@rsm.cz

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz

Reference

logo CPI logo_cez