Czech Republic
Jazyky

Poradenství v oblasti DPH – revize přiznání k DPH

V rámci služby Daňová revize přiznání k DPH nabízíme kontrolu přiznání k dani z přidané hodnoty, které je sestaveno Vaším účetním oddělením, našimi daňovými specialisty. V rámci daňové revize je namátkově kontrolováno jak uplatnění DPH z pohledu jednotlivých transakcí v daném zdaňovacím období, tzn. např. náležitosti daňových dokladů, nárok na odpočet DPH u jednotlivých standardních transakcí, tak i to, zda je DPH uplatněno v souladu se zákonem o DPH. Takto zkontrolované přiznání následně podepíše jeden z našich daňových poradců a elektronicky jej odešle na příslušný finanční úřad.

V případě složitějších otázek z oblasti DPH vyplývajících z podnikatelské praxe nebo plánovaných mimořádných transakcí zpracovává naše daňové oddělení pro klienty také daňové analýzy ve formě písemných stanovisek.

Za prioritu považujeme srozumitelnost našich stanovisek a jednoznačnost našich doporučení pro Vás. Námi zpracovaná stanoviska standardně obsahují vyjádření našeho odborníka k zadanému dotazu a doporučení dalšího postupu (tato část je vždy co nejkratší a dává klientům jednoznačné doporučení, jak dále postupovat) a rovněž detailní zdůvodnění našeho stanoviska, včetně odkazů na použité zákony či literaturu.

Kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz

Reference