Czech Republic
Jazyky

Daňová optimalizace a plánování

Zkušení daňoví poradci navrhnou na základě analýzy daňové situace společnosti konkrétní řešení k optimalizaci daňové povinnosti, a to za použití osvědčených modelů včetně struktur využívající daňově příznivé jurisdikce.

Tyto služby zahrnují zejména poradenství v následujících oblastech:

  • poradenství při zakládání společností, volbě vhodné právní formy, strukturování holdingu, plánování struktur joint ventures;
  • optimalizace struktury podniků za účelem snížení daňového zatížení zisků (plánování umístění holdingových společností, strukturalizace koncernu včetně využívání společností v optimálních jurisdikcích);
  • financování v rámci skupiny podniků, řešení problematiky nízké kapitalizace a eliminace srážkové daně z úroků, projektové a akviziční financování;
  • přenos a využití daňových ztrát, omezení vyplývající ze změny holdingové struktury, specifika fúzí;
  • optimalizace v oblasti DPH.

Kontaktní osoby

Kateřina Provodová

Head of Tax Czech Republic

+420 603 418 977

katerina.provodova@rsm.cz