Czech Republic
Jazyky

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

 1. Souhlasím, aby mi společnost RSM CZ a.s., se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 63998581 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3439 (dále jen „RSM“), zasílala obchodních sdělení.
 2. Souhlasím, aby pro tento účel RSM zpracovala tyto mé osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti, kterou zastupuji
  • e-mail
 1. Svůj souhlas uděluji na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Rozumím, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, a to odhlášením v každém newsletteru, oznámením zaslaným na adresu sídla RSM nebo na emailovou adresu privacy@rsm.cz.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

a) práva na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od RSM informaci, zda a jaké osobní údaje zpracovává;
b) práva na opravu a výmaz osobních údajů ve stanovených případech;
c) práva na omezení zpracování;
d) práva vznést námitku proti zpracování;
e) práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení našich povinností při zpracování osobních údajů

 1. Dále beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno RSM, osobní údaje však pro RSM mohou zpracovávat také další osoby (zpracovatelé, např. poskytovatelé služeb MailChimp, Google, Microsoft), kterým tak budou mé osobní údaje zpřístupněny. Zpracovatelé RSM uplatňují dostatečná opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Data jsou uložena v EU nebo ve třetích zemích, která jsou součástí iniciativy Privacy Shield.